НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Cертифікати ЗНО

 

ПЕРЕЛІК

сертифікатів ЗНО

 

  • спеціальність 222 «Медицина» – українська мова (ваговий коефіцієнт 0,2), математика (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія, або хімія, або фізика (ваговий коефіцієнт 0,5);
  • спеціальність 221 «Стоматологія» –  – українська мова (ваговий коефіцієнт 0,2), математика (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія, або хімія, або фізика (ваговий коефіцієнт 0,5);
  • спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» – – українська мова (ваговий коефіцієнт 0,2), математика (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія, або хімія, або фізика (ваговий коефіцієнт 0,5);
  • спеціальність 225  «Медична   психологія» – – українська мова (ваговий коефіцієнт 0,2), математика (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія, або хімія, або фізика (ваговий коефіцієнт 0,5);
  • спеціальність 228 «Педіатрія» – – українська мова (ваговий коефіцієнт 0,2), математика (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія, або хімія, або фізика (ваговий коефіцієнт 0,5);

та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту (ваговий коефіцієнт 0,1).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра медичного, фармацевтичного спрямувань, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів), а саме: 

  • спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія –– українська мова (ваговий коефіцієнт 0,2), математика (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія, або хімія, або фізика (ваговий коефіцієнт 0,5);

та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту (ваговий коефіцієнт 0,1).

 

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей 221 «Стоматологія», «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не можуть бути встановлені менше 150 балів з другого та третього конкурсних предметів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів).

 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» не може бути менше 130 балів.

 

Університет допускає вступника до участі у конкурсі за спеціальностями 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у разі успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) з усіх конкурсних предметів».

 

Для участі у конкурсі на навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним та регіональним замовленням) конкурсний бал не може бути менше 125 балів.