НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вступна кампанія 2020

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

 

Контакти Приймальної комісії: (044) – 454-49-83; (044)-454-49-49.

 

Електронна пошта Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця:

 

У темі електронного листа прохання зазначити суть звернення (наприклад: ПІЛЬГИ, СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ, ВСТУП ЧЕРЕЗ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР, ПИТАННЯ ПО ВСТУПУ, тощо).

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ ТА ЇХ БАТЬКИ!

Приймальна комісія Національного медичного університету імені О.О. Богомольця звертається до Вас з наступним.

Вступна кампанія до нашого Університету відбувається згідно норм чинного законодавства та Правил прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2020 році, що розроблені Приймальною комісією НМУ відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року за № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 грудня 2019 року за № 1192/34163, затверджені Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 6 від 26 грудня 2019 року) та рішенням Приймальної комісії (протокол № 64 від 23 грудня 2019 року).

Отже, процес конкурсного відбору, рейтингування, рекомендації до зарахування та зарахування на навчання вступників відбувається за максимально прозорим алгоритмом. Інформація щодо кожного вищеперерахованого процесу є публічною, тому кожний, кого цікавить питання вступу, може ознайомитися з нею. Приймальна комісія НМУ імені О.О. Богомольця засуджує будь-які шахрайські дії з боку осіб, які діють начебто від імені Приймальної комісії і пропонують за фінансову винагороду вступити до  Університету. Відповідальності за дії цих окремих осіб Приймальна комісія не несе і радить вступникам, у разі виникнення таких ситуацій, невідкладно звертатись до керівництва Університету.

Щиро бажаємо успіхів при вступі до НМУ імені О.О. Богомольця у 2020 році!

 

Приймальна комісія Університету

 

 

Шановні вступники 2020 року!

 

Реєстрація студентів 1 курсу буде проходити 28-30.09.2020 року з 9:00 по 17:00. Студенту необхідно з’явитись до деканату відповідного факультету.

 

При неможливості прибути до деканату в зазначений термін з поважної причини, терміново повідомте деканат.

 

При собі мати паспорт, ідентифікаційний код та 4 фотокартки 3*4.

 

У разі неявки на заняття без поважних причин протягом 10 днів від їх початку – Ви будете відраховані із числа студентів.

 

                                                              Приймальна комісія