НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Післядипломне навчання

Післядипломне навчання лікарів і провізорів здійснюється в інтернатурі та курсах вторинної спеціалізації лікарів.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та ­докторів наук – в Університеті проводиться через аспірантуру, докторантуру або через інституцію здобувачів.

Інтернатура.

Обов’язковим етапом в професійній післядипломній освіті лікаря і провізора є інтернатура як первинна спеціалізація, мета якої полягає в поліпшенні практичної підготовки випускників медичних університетів, підвищенні їх професійного рівня і підготовці до самостійної професійної діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями, визначеними відповідними наказами України.

Термін навчання в інтернатурі становить 1-3 роки та визначається МОЗ України залежно від спеціальності.

Інтернатура проводиться шляхом поєднання очної форми навчання на кафедрах НМУ зі стажуванням у базових установах і закладах охорони здоров’я або на клінічних базах кафедр Університету.

Підготовка в інтернатурі здійснюється за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, дерматовенерологія, загальна практика – сімейна медицина, інфекційні хвороби, спортивна медицина, медицина невідкладних станів, неврологія, нейрохірургія, клінічна онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, радіологія, судово-медична експертиза, внутрішні хвороби, урологія, пульмонологія та фтизіатрія, хірургія, дитяча хірургія, неонатологія, педіатрія, гігієна загальна, епідеміологія, стоматологія, фармація загальна, медична психологія.

Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» або «провізор» із зазначенням базової спеціальності, що надає йому право обіймати відповідну лікарську посаду згідно із затвердженим МОЗ України переліком.

Аспірантура.

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовка в аспірантурі проводиться за спеціальностями: акушерство і гінекологія (14.01.01); внутрішні хвороби (14.01.02); хірургія (14.01.03); нейрохірургія (14.01.05); урологія (14.01.06); онкологія /медичні науки/ (14.01.07); дитяча хірургія (14.01.09); педіатрія (14. 01. 10); кардіологія (14.01.11); ревматологія (14.01.12); інфекційні хвороби (14.01.13); ендокринологія (14.01.14); нервові хвороби (14.01.15); психіатрія (14.01.16); очні хвороби (14.01.18); оториноларингологія (14.01.19); шкірні та венеричні хвороби (14.01.20); травматологія та ортопедія (14.01.21); стоматологія (14.01.22); променева діагностика та променева терапія (14.01.23); лікувальна фізкультура (14.01.24); судова медицина (14.01.25); фтизіатрія (14.01.26); пульмонологія (14.01.27); клінічна фармакологія (14.01.28); анестезіологія та інтенсивна терапія (14.01.30); гігієна та професійна патологія /медичні науки/ (14.02.01); епідеміологія (14.02.02); соціальна медицина (14.02.03); нормальна анатомія (14.03.01); нормальна фізіологія (14.03. 02); патологічна анатомія (14.03.03); патологічна фізіологія (14.03.04); фармакологія (14.03.05); імунологія та алергологія (14.03.08); гістологія, цитологія, ембріологія (14.03.09); вірусологія (03.00.06); педагогічна та вікова психологія (19.00.07); медична психологія (19.00.04); фармацевтична хімія та фармакогнозія (15.00.02), теорія та методика навчання (13.00.02).

На навчання до аспірантури приймають на конкурсній основі осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, або магістра. При цьому на клінічні кафедри приймають осіб, які на час вступу мають не менше 2-х років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах яких відповідає науковій спеціальності аспірантури, або які мають кваліфікацію магістра медицини. За такими спеціальностями, як патологічна анатомія, патологічна фізіологія, імунологія та алергологія, мікробіологія, вірусологія та науковими спеціальностями таких галузей, як фармацевтичні науки, профілактична медицина приймаються особи, які мають кваліфікацію спеціаліста та закінчили інтернатуру з лікарського (провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури. Вступники складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Прийом іспитів відбувається з 1 по 30 вересня.

Початок навчання – 1 грудня.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох, а без відриву – чотирьох років. До вказаного терміну аспірант зобов’язаний представити дисертаційну роботу для захисту в спеціалізовану вчену раду.

Докторантура.

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. У НМУ відкрита докторантура з 14 спеціальностей:

  • акушерство та гінекологія (14.01.01); внутрішні хвороби (14.01.02); хірургія (14.01.03); педіатрія (14.01.10); кардіологія (14.01.11); шкірні та венеричні хвороби (14.01.20);
  • стоматологія (14.01.21); ревматологія (14.01.12); дитяча хірургія (14.01.09); гігієна та професійна патологія (медичні науки) – 14.02.01; соціальна медицина (14.02.03); нормальна анатомія (медичні науки) – 14.03.01; імунологія та алергологія (14.03.08); гістологія, цитологія, ембріологія (14.03.09).

Заключним етапом підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є їхня атестація в спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора медичних наук із тієї чи іншої спеціальності.