Загальна інформація

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ 

Інститут Післядипломної Освіти був створений у 2015 році у складі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця згідно з рішенням Вченої ради університету та наказу ректора #445 від 17 червня 2015 року шляхом реорганізації факультету післядипломної освіти з деканатом з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів в Інститут.

 

МЕТА ЗАСНУВАННЯ

З метою удосконалення післядипломної підготовки лікарів та провізорів, оптимізації кадрового забезпечення навчальної, наукової, клінічної та виховної роботи був заснований Інститут.

Основним вектором Інституту Післядипломної Освіти є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності, спрямована на закріплення основних навичок надання  кваліфікованої лікарської допомоги відповідно до європейських стандартів.