Вчена рада Інституту

 

СКЛАД

Вченої ради Інституту післядипломної освіти

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,

у 2022/2023 н. р.

 

Голова вченої ради Інституту післядипломної освіти – директор Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук Вежновець Тетяна Андріївна

 

Заступник голови вченої ради Інституту післядипломної освіти – завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, доктор медичних наук, професор Парій Валентин Дмитрович

 

Секретар вченої ради Інституту післядипломної освіти – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, Саяпіна Лада Михайлівна.

 

Члени вченої ради Інституту післядипломної освіти:

 1. Антоненко Марина Юріївна – завідувач кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 2. Вознюк Віра Юріївна – виконуюча обов’язки начальника центру підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця;
 3. Говсєєв Дмитро Олександрович – завідувач кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти, доктор медичних наук, доцент;
 4. Губська Олена Юріївна – завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 5. Зайцев Ігор Анатолійович – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 6. Значкова Олена Аркадіївна – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент;
 7. Копчак Андрій Володимирович – завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій, доктор медичних наук, професор;
 8. Кучин Юрій Леонідович – член-кор. НАМН України, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 9. Лазуренко Олена Олексіївна – завідувач навчально-методичної лабораторії Інституту післядипломної освіти, доцент;
 10. Мартинова Лілія Іванівна – доцент кафедри акушерства, гінекології та неонаталогії післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент;
 11. Марушко Юрій Володимирович – завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 12. Натрус Лариса Валентинівна – завідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування, доктор медичних наук, професор;
 13. Постернак Геннадій Іванович – професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 14. Проценко Валентина Миколаївна – заступник директора Інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент;
 15. Прус Наталія Володимирівна – доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, кандидат економічних наук, доцент;
 16. Пучкова Марія Олександрівна – лікар-інтерн за спеціальністю «Стоматологія»;
 17. Рушай Анатолій Кирилович – професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 18. Скиба Володимир Вікторович – завідувач кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 19. Стадник Володимир Ярославович – доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент;
 20. Уліщенко Віолетта Валентинівна – завідувачка Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти  Інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 21. Храпач Василь Васильович – завідувач кафедри пластичної та реконструктивної хірургії Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 22. Чешук Валерій Євгенович – професор Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор;
 23. Шеф Геннадій Геннадійович – доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

на 2022/2023 навчальний рік

15 вересня 2022 р. 16:00

 1. Про результати атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста у червні-липні 2022 р.
 2. Про організацію навчального процесу кафедр Інституту післядипломної освіти у 2022/2023 н.р.
 3. Затвердження Навчальних планів та програм освітньої частини інтернатури.

 

13 жовтня 2022 р. 16:00

 1. Про підсумки набору лікарів(провізорів)-інтернів у 2022/2023 н.р.
 2. Про підготовку лікарів(провізорів)-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у листопаді 2023 р.
 3. Про планування обсягів підготовки в докторантурі та аспірантурі на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

10 листопада 2022 р. 16:00

 1. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про стан документації ліцензування діяльності кафедр Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підвищення кваліфікації співробітників кафедр Інституту післядипломної освіти.

 

08 грудня 2022 р. 16:00

 1. Про результати складання лікарями(провізорами)-інтернами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у листопаді 2022 р.
 2. Про стан наукової діяльності кафедр Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку резерву науково-педагогічних кадрів на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

 

12 січня 2023 р. 16:00

 1. Про стан лікувально-діагностичної та профілактичної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про роботу наукових осередків лікарів(провізорів)-інтернів на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку до атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.

 

09 лютого 2023 р. 16:00

 1. Про підготовку лікарів(провізорів)-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2023 р.
 2. Про стан профорієнтаційної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про стан видавничої діяльності на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

09 березня 2023 р. 16:00

 1. Про підготовку проведення Дня відкритих дверей на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про міжнародну діяльність кафедр Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку до складання лікарями(провізорами)-інтернами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2023 р.

 

13 квітня 2023 р. 16:00

 1. Про інформаційну роботу на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2023 р.
 3. Про затвердження регламенту проведення атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.

11 травня 2023 р. 16:00

 1. Про стан проведення циклів безперервної професійної освіти на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про планування циклів безперервної професійної освіти лікарів та підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку річних звітів кафедр Інституту післядипломної освіти.

08 червня 2023 р. 16:00

 1. Звіти кафедр Інституту післядипломної освіти про діяльність у 2022/2023 навчальному році.
 2. Про готовність кафедр до атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.
 3. Про організацію набору випускників ВЗО до інтернатури у НМУ імені О.О.Богомольця на 2023/2024 н.р.

 

 

 

СКЛАД ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

з/п

ПІБ Посада
1 2 3
1 Вежновець
Тетяна Андріївна
Голова комісії:

директор Інституту післядипломної освіти НМУ

імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор

2 Проценко
Валентина Миколаївна
Заступник голови комісії:

заступник директора Інституту післядипломної освіти НМУ

імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент

3 Уліщенко
Віолетта Валентинівна
Секретар комісії:: в.о. завідувача навчально-наукового центру

неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти,  доктор педагогічних наук, професор

4 Антоненко
Марина Юріївна
Завідувач кафедри стоматології, доктор медичних наук, професор
5 Вознюк
Віра Юріївна
В.о. завідувача Центру підвищення кваліфікації лікарів

Інституту післядипломної освіти

6 Говсєєв

Дмитро Олександрович

Завідувач кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
7 Губська
Олена Юріївна
Завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та

дерматовенерології післядипломної освіти

8 Лазуренко
Олена Олексіївна 
В.о.завідувача навчально-методичної лабораторії

Інституту післядипломної освіти, доцент

9 Марушко
Юрій Володимирович
Завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти,

доктор медичних наук, професор

10 Натрус
Лариса Валентинівна
Завідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування, доктор медичних наук, професор
11 Парій
Валентин Дмитрович
Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я,

доктор медичних наук, професор

12 Скиба
Володимир Вікторович
Завідувач кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
13 Храпач
Василь Васильович
Завідувач кафедри пластичної та реконструктивної хірургії

післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

Асоційовані члени комісії: відповідальні за інтернатуру за спеціальностями

Спеціальність Відповідальний  за інтернатуру
1 2 3
1 Акушерство та гінекологія Мартинова
Лілія Іванівна,
доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти
2 Анестезіологія та інтенсивна терапія Постернак
Геннадій Іванович,
професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивноїтерапії післядипломної освіти
3 Внутрішні хвороби Панін
Артем Валерійович,
асистент терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерологіїпіслядипломної освіти
4 Загальна практика – сімейна медицина Снігир
Наталія Валентинівна
доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
5 Епідеміологія Мохорт
Геннадій Анатолійович
доцент кафедри епідеміології
6 Інфекційні

хвороби

Кірієнко
Валентина Теодорівна,
доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб тадерматовенерології післядипломної освіти
7 Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія Натрус
Лариса Валентинівна, завідувач кафедри сучаснихтехнологій медичної діагностики та лікування
8 Медицина невідкладних

станів

Омельчук
Михайло Анатолійович
асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивноїтерапії післядипломної освіти
9 Медична

психологія

Коваль
Ірина Андріївна,
професор кафедри медичної психології, психосоматичноїмедицини та психотерапії
10 Неврологія Черенько

Тетяна Макарівна,
професор  кафедри неврології

11 Ортопедія і травматологія Кваша
Володимир Петрович,
доцент кафедри травматології та ортопедії
12 Отоларингологія Шевчук

Юрій Вікторович,
доцент кафедри оториноларингології

13 Офтальмологія Скрипниченко
Інна Дмитрівна,
доцент кафедри офтальмології
14 Радіологія Морозова
Наталія Львівна,
доцент кафедри радіології та радіаційної медицини
15 Патологічна анатомія Гичка
Сергій Григорович,
професор кафедри патологічної анатомії
16 Психіатрія Селюков
Георгій Іванович,
доцент кафедри психіатрії та наркології
17 Хірургія Стадник
Володимир Ярославович
доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивноїтерапії післядипломної освіти
18 Фізична та реабілітаційна медицина Дорофєєва
Олена Євгенівна,
завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивноїмедицини
19 Дерматовенерологія Свирид
Сергій Григорович,
професор кафедри дерматовенерології
20 Дитяча хірургія Руденко
Євген Олегович,
професор кафедри дитячої хірургії
21 Педіатрія Шеф
Генадій Генадійович,
доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти
22 Стоматологія Саяпіна
Лада Михайлівна,
доцент кафедри стоматологія
23 Фармація Гала
Лілія Олексіївна,
Доцент кафедри організації та економіки фармації