НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вчена рада Інституту

СКЛАД

Вченої ради Інституту післядипломної освіти

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2019/2020 н.р.

 

Голова вченої ради – ВежновецьТетяна Андріївна

Секретар вченої ради – Саяпіна Л.М.

 

№ з/п ПІБ Посада
1. Антоненко

Марина Юріївна

завідувач кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти
2. Бабенков Геннадій  Дмитрович професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної освіти, доктор медичних наук, професор
3. Бігун Юлія Василівна лікар-інтерн за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»
4. Вежновець

Тетяна Андріївна

директор Інституту післядипломної освіти,  доктор медичних наук, доцент
5. Губська

Олена Юріївна

завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
6. Зайцев

Ігор Анатолійович

професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
7. Кучин

Юрій Леонідович

голова вченої ради Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
8. Лазуренко Олена Олексіївна завідувач навчально-методичної лабораторії Інституту післядипломної освіти
9. Макаренко

Михайло Васильович

завідувач кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
10. Мартинова Лілія  Іванівна доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент
11. Марушко

Юрій Володимирович

завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
12. Парій

Валентин Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, доктор медичних наук, професор
13. Постернак Геннадій Іванович професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

 

14. Рушай Анатолій Кирилович професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
15. Саяпіна

Лада Михайлівна

доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент
16. Скиба

Володимир Вікторович

завідувач кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
17. Таран Віра Василівна доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, кандидат медичних наук, доцент
18. Таринська

Ольга Леонідівна

доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент
19. Уліщенко Віолетта Валентинівна доцент Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, доцент
20. Храпач Василь Васильович завідувач кафедри пластичної та реконструктивної хірургії Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
21. Чермак Ігор Іванович завідувач кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
22. Чешук

Валерій Євгенович

завідувач Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти  Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор
23. Шеф Геннадій Геннадійович доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент

 

ПЛАН РОБОТИ

ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

на 2019/2020 навчальний рік

 

12 вересня 2019 р. 16:00

 1. Про результати Державної атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.
 2. Про результати набору лікарів(провізорів)-інтернів.
 3. Про підготовку лікарів(провізорів)-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у листопаді 2020 р.
 4. Про планування циклів тематичного удосконалення, спеціалізації лікарів на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

10 жовтня 2019 р. 16:00

 1. Про результати аналізу звітів кафедр Інституту післядипломної освіти за 2018/2019 н.р.
 2. Про підготовку лікарів(провізорів)-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у листопаді 2020 р.
 3. Про планування обсягів підготовки в докторантурі та аспірантурі на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

14 листопада 2019 р. 16:00

 1. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про результати перевірок кафедр Інституту післядипломної освіти щодо організації підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.
 3. Про підвищення кваліфікації співробітників кафедр Інституту післядипломної освіти.

 

12 грудня 2019 р. 16:00

 1. Про результати складання лікарями(провізорами)-інтернами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у листопаді 2019 р.
 2. Про стан наукової діяльності кафедр Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку резерву науково-педагогічних кадрів на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

 

09 січня 2020 р. 16:00

 1. Про стан лікувально-діагностичної та профілактичної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про роботу наукових осередків лікарів(провізорів)-інтернів на кафедрах Інститут післядипломної освіти.
 3. Про підготовку до Державної атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.

 

13 лютого 2020 р. 16:00

 1. Про підготовку лікарів(провізорів)-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2020 р.
 2. Про стан виховної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про стан видавничої діяльності на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

12 березня 2020 р. 16:00

 1. Про стан профорієнтаційної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про міжнародну діяльність кафедр Інституту післядипломної освіти.

3.Про підготовку до складання лікарями(провізорами)-інтернами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2020 р.

 

09 квітня 2020 р. 16:00

 1. Про інформаційну роботу на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2020 р.
 3. Про затвердження регламенту та екзаменаційних білетів щодо проведення Державної атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.

 

14 травня 2020 р. 16:00

 1. Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників кафедр Інституту післядипломної освіти.
 2. Про результати запровадження курсів тематичного удосконалення на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку річних звітів кафедр Інституту післядипломної освіти.

 

11 червня 2020 р. 16:00

 1. Про результати опитування лікарів(провізорів)-інтернів щодо якості підготовки на післядипломному етапі.
 2. Про готовність кафедр до Державної атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста.
 3. Про організацію набору випускників ВЗО до інтернатури.

 

Голова вченої ради

Інститут післядипломної освіти                                      Т.А.Вежновець

 

Секретар вченої ради                                                     Л.М.Саяпіна