Підпорядковані структурні підрозділи та кафедри

 

 

Кафедри Інституту післядипломної освіти

1.  Навчально-науковий центр неперервної освіти

2. Акушерства та гінекології післядипломної освіти

3. Менеджменту охорони здоров’я

4. Педіатрії післядипломної освіти

5. Стоматології

6. Сучасних технологій медичної діагностики та лікування

7. Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

8. Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

9. Пластичної  та реконструктивної хірургії післядипломної освіти

10. Щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій

 

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДОДАТКОВО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА  КАФЕДРАХ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 1. КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ З КУРСОМ КОСМІТАЛОГІЇ
 2. КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ
 3. КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
 4. КАФЕДРА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
 5. КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХОСОМАТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ
 6. КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ
 7. КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
 8. КАФЕДРА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
 9. КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
 10. КАФЕДРА РАДІОЛОГІЇ
 11. КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
 12. КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
 13. КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
 14. КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ