НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вартість навчання в інтернатурі

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

Перелік спеціальностей, тривалість та вартість навчання

в інтернатурі в 2021 році*

згідно з наказом НМУ імені О.О.Богомольця № 131 від 25.02.2021 року “Про підготовку лікарів (провізорів) – інтернів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт)”

 

№ з/п Спеціальність Очна частина, Заочна частина Всього
Трив-сть місяців Вартість Сума Трив-сть

місяців

Вартість Сума Трив-сть років Сума
1 Акушерство та гінекологія 12 3192 38304 21 2295 48195 3 86499
2 Анестезіологія та інтенсивна терапія 12 3158 37896 10 2667 26670 2 64566
3 Внутрішні хвороби 11 2842 31262 11 2394 26334 2 57596
4 Дерматовенерологія 8 3661 29288 9 0 0 1,5 29288
5 Дитяча хірургія 12 2678 32136 21 2295 48195 3 80331
6 Епідеміологія 4 2437 9748 7 0 0 1 9748
7 Загальна гігієна 6 2437 14622 5 0 0 1 14622
8 Загальна практика – сімейна медицина 10 2754 27540 12 2295 27540 2 55080
9 Загальна фармація 4 3312 13248 7 0  0 1 13248
10 Інфекційні хвороби 10 2437 24370 7 2065 14455 1,5 38825
11 Клінічна онкологія 9 2678 24102 8 2295 18360 1,5 42462
12 Медицина невідкладних станів 9 2437 21933 8 2065 16520 1,5 38453
13 Медична психологія 6 2437 14622 5 2065 10325 1 24947
14 Неврологія 10 2437 24370 7 2065 14455 1,5 38825
15 Нейрохірургія 12 3214 38568 21 0 0 3 38568
16 Неонатологія 11 2678 29458 11 2295 25245 2 54703
17 Ортопедія і травматологія 11 3214 35354 11 2241 24651 2 60005
18 Отоларингологія 12 3006 36072 10 2514 25140 2 61212
19 Офтальмологія 11 3410 37510 11 2405 26455 2 63965
20 Патологічна анатомія 6 2437 14622 5 0 0 1 14622
21 Педіатрія 11 2437 26807 11 2065 22715 2 49522
22 Психіатрія 9 2437 21933 8 2065 16520 1,5 38453
23 Пульмонологія та фтизіатрія 10 2437 24370 7     2065 14455 1,5 38825
24 Радіологія 9 2437 21933 8 2065 16520 1,5 38453
25 Спортивна медицина та фізична реабілітація 7 2437 17059 10 0 0 1,5 17059
26 Стоматологія 8 3520 28160 14 2602 36428 2 64588
27 Судово-медична експертиза 9 2437 21933 8 2065 16520 1,5 38453
28 Урологія 10 3225 32250 12 2667 32004 2 64254
29 Хірургія 12 33225 38700 21 2241 47061 3 85761
  • Вартість навчання в інтернатурі може бути змінена на індекс інфляції поточного року