НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Інтернатура: запитання-відповіді

 

Що таке інтернатура?

Відповідно до п. 1.1 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291 спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних ЗВО медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)–спеціаліста певного фаху.

Отже, лише після інтернатури особа зможе працювати на посаді лікаря в закладі охорони здоров’я.

Після успішного закінчення інтернатури лікар-інтерн отримує сертифікат лікаря-спеціаліста, який надає йому право працювати на посаді лікаря за певною спеціальністю. Наприклад, лікар-спеціаліст за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 

Якими нормативними документами регламентовано вступ до інтернатури в 2020 році?

На сьогодні порядок зарахування та проходження інтернатури встановлено  Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291.

 

Як вступити в інтернатуру випускникам, які вчилися за державним замовленням?

Випускники, які вчилися за державним замовленням, повинні працевлаштуватися до закладів охорони здоров’я  на посаду лікаря-інтерна (пункт 2.2. наказ МОЗ України від 19.09.1996 року).

Департаменти (управління) охорони здоров’я м. Києва та областей направляють таких лікарів на проходження лише очної частини інтернатури в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця за своїм наказом з 1 вересня 2020 року.

Зарахування в інтернатуру здійснюється наказом відповідного органу управління закладом охорони здоров’я. Відповідно до п. 2.3 Положення № 291 підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

 

Хто може проходити інтернатуру за контрактом?

         Відповідно до пункту 7.10 наказу МОЗ №291 від 19.09.1996 проходження інтернатури проводиться на умовах договорів,  якщо лікарі-інтерни:

— закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

— закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

— повторно проходять інтернатуру;

— бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

 

Відповідно до п.7.8. наказу МОЗ України від 19.09.1996 року «фінансування підготовки лікарів-інтернів в інтернатурі для закладів охорони здоров’я інших міністерств, відомств, організацій, підприємств, інших закладів, незалежно від форм власності, проводиться за рахунок їх коштів на договірних засадах».

Норма вказаного пункту розповсюджується на осіб, які працевлаштувалися на посаду лікаря-інтерна в заклади охорони здоров’я, які непідпорядковані Міністерству охорони здоров`я, а саме: заклади охорони здоров’я Національної академії медичних наук, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного управління справами при Президентові, Укрзалізниці тощо.

 

Чи можуть бути зараховані до інтернатури за контрактом випускники вищих медичних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням?

Ні.

За винятком випускників, які працевлаштувалися на посади лікарів-інтернів в заклади охорони здоров’я, які непідпорядковані Міністерству охорони здоров`я, а саме: заклади охорони здоров’я Національної академії медичних наук, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного управління справами при Президентові, Укрзалізниці тощо (пункт 7.8. наказу МОЗ України №291 від 19.09.1996 зі змінами.

За винятком випускників, які працевлаштовані на посади лікарів-інтернів в приватну клініку «Оберіг», що  є  університетською клінікою НМУ імені О.О. Богомольця.

Вступникам на навчання в інтернатуру вказаної категорії для зарахування необхідно надати в приймальну комісію Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця дозвіл МОЗ України на працевлаштування до такого закладу охорони здоров`я з визначенням місця проходження очної частини та заочної частини інтернатури.

 

Чи можуть бути зараховані до інтернатури громадяни інших країн?

Ні. Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291 не передбачає вступ та навчання в інтернатурі громадян інших країн.

 

Коли необхідно надати документи в приймальну комісію Інституту післядипломної освіти для вступу в інтернатуру за контрактом?

Приймальна  комісія  Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця буде приймати документи в інтернатуру з 1 липня по 28 липня.

Документи необхідно подавати дистанційно на інформаційну платформу за посиланням:

http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/informatsijna-platforma-dlya-vstupnyka-do-internatury-v-2020-rotsi/

         На вказаній платформі є «Регламент дистанційного подання документів для вступу в інтернатуру…», бланки заяв та договору на освітні послуги (для зарахування за контрактом), GOOGLE форма реєстраційної анкети вступника до інтернатури.

 

Де можна отримати інформацію про спеціальність в інтернатурі та профільні кафедри НМУ імені О.О.Богомольця за відповідними спеціальностями?

Отримати вказану інформацію можна на інформаційній платформі в підрозділах «Презентаційні матеріали по кожній спеціальності» та консультацій за посиланням:

https://nmuofficial.com/vipuskniku/instytutpislyadyplomnoyiosvity/vstupnykam/informatsijnaplatformadlyavstupnykadointernaturyv-2020-rotsi/

         А також з 1 липня будуть організовані оnline консультації по Skype з 10.00 по 15.00 за посиланням:

 https://nmuofficial.com/vipuskniku/instytutpislyadyplomnoyiosvity/vstupnykam/informatsijnaplatformadlyavstupnykadointernaturyv-2020-rotsi/

 

За якими спеціальностями є інтернатура в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця?

В інтернатурі  Інституту  післядипломної  освіти  НМУ   імені О.О. Богомольця здійснюється підготовка лікарів(провізорів) за 29 спеціальностями. Перелік спеціальностей та тривалість навчання за посиланням:

http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/perelik-spetsialnostej-ta-tryvalist-navchannya-v-internaturi/

 

Яка вартість навчання в інтернатурі?

Відповідь на це питання за посиланням:

http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytutpislyadyplomnoyiosvity/vstupnykam/vartistnavchannya/

 

Що таке очна і заочна інтернатура? Чи можна навчатися тільки заочно?

Відповідно до п. 1.4.  Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291 інтернатура складається з 2 етапів:

1 етап: навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) ЗВО медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (очна частина інтернатури).

2 етап: стажування в базових установах і ЗОЗ (заочна частина інтернатури). Навчання лише на заочній формі є неможливим.

Очна частина навчання в інтернатурі проводиться на кафедрах Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. Інформація про відповідальних за інтернатуру за посиланням: http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/vidpovidalni-za-navchannya-v-internaturi/

Заочна частина підготовки в інтернатурі – це стажування на базі  закладів охорони здоров’я. Перелік таких баз стажування є в Департаментах (управліннях) охорони здоров’я м. Києва та областях.

Майбутні лікарі-інтерни мають право самостійно обрати заклад охорони здоров’я та укласти з керівництвом закладу угоду про проходження заочної частини інтернатури, надавши копію цієї угоди до приймальної комісії Інституту післядипломної освіти. У цьому випадку лікарі-інтерни вступають до інтернатури Інституту післядипломної освіти лише на очну частину.

За деякими спеціальностями навчання в інтернатурі можу бути забезпечено на кафедрі та на клінічних базах кафедри (повна форма навчання в Інституті післядипломної освіти). У такому випадку майбутні лікарі-інтерни укладають договір на повний цикл навчання з керівництвом НМУ імені О.О. Богомольця.

Виняток становлять спеціальності дерматовенерологія, загальна фармація, епідеміологія, загальна гігієна, нейрохірургія, патологічна анатомія за якими повного циклу інтернатури в Інституті післядипломної освіти НМУ  немає. Зарахування до інтернатури за вказаними спеціальностями можливо лише на очну частину на відповідні кафедри.

 

Кому з лікарів-інтернів надається гуртожиток?

Гуртожиток надається лікарям-інтернам, які навчаються на умовах контракту. Вартість вказана за посиланням:

http://nmuofficial.com/payment/?fbclid=IwAR18ybYFp2akwAIpKsaHRFpHojU4k_bzGJQP_NBXTaxArVMABplfTsMjIg8

 

Коли необхідно приступити до навчання в інтернатурі?

З 1 серпня лікарі-інтерни приступають до заочної підготовки в інтернатурі на базах стажування, з якими вони уклали угоди, з 1 вересня лікарі-інтерни приступають до очної частина навчання на профільній кафедрі Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця відповідно до спеціальності в інтернатурі.

Контактні данні відповідальних за інтернатуру представлені за посиланням: http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/vidpovidalni-za-navchannya-v-internaturi/