НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вартість та оплата

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ:

 http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/vartist-navchannya/

ОПЛАТА

Замовник (інтерн чи особа, яка заключила Договір про надання освітньої послуги) вносить оплату за отримання цієї послуги до початку навчання, але не пізніше 10 числа поточного місяця.

Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції про сплату за навчання в ІПО НМУ імені О.О.Богомольця.

При несвоєчасній оплаті освітньої послуги Договір розривається і відповідно лікар (провізор)-інтерн відраховується за невиконання умов Договору.