НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КРОК 3

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Указ Президента від 08.08.00 963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» на квітень 2010 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963/2000#Text

Постанова КМУ від 09.09.2001 №960 «Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2001-%D0%BF#Text

Наказ МОЗ України від 20.11.2006 №762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів». (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1270/13143):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1269-06#Text

Наказ МОЗ України від 20.11.2006 №763 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «стоматологія». (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1270/13144):  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1270-06#Text

РОЗКЛАД ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК 3 на 2021 рік:

https://testcentr.org.ua/uk/krok-3