КРОК 3

 

КРОК 3

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат тестових іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення.

Вся необхідна інформація щодо ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»:

https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-3

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ МОЗ України від 20.11.2006 №762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України  від 19.03.2022  N 505):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1269-06#Text

 Наказ МОЗ України від 20.11.2006 №763 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «стоматологія» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України  від 19.03.2022  N 505):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1270-06#Text

            Наказ МОЗ України  від 19.03.2022  N 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0357-22#Text