Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.011

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 947 від 22.07.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Заболотної Ірини Едуардівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Грузєва Тетяна Степанівна, академік АН ВО України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри  соціальної медицини та громадського здоров’я  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Галієнко Людмила Іванівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Замкевич Вікторія Богданівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Любінець Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПД Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

Опонент: Голованова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідуюча кафедрою соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Заболотна Ірина Едуардівна

Захист відбудеться 30 вересня 2020 р. об 11.00 в аудиторії №12 за адресою: м. Київ, вулиця Політехнічна 25/29, 7 поверх, кафедра соціальної медицини та громадського здоровʼя

 

Анотація

Відгук наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплому