Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.010

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 947 від 22.07.2020  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бродецької Людмили Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Маланчук Владислав Олександрович, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Копчак Андрій Володимирович, д.мед.н., професор, директор Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Яковенко Людмила Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Лихота Костянтин Миколайович, д.м.н., професор, професор кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної  освіти ім. П.Л. Шупика

 

Опонент: Смаглюк Любов Вікентіївна, д.м.н., професор, завідуюча кафедри ортодонтії Української медичної стоматологічної академії

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Бродецька Людмила Олександрівна

Захист відбудеться 25 вересня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

 

Анотація дисертаційної роботи

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплому