НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.009

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 947 від 22.07.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Варченко Лесі Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Бенюк Василь Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Диндар Олена Анатоліївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Майданник Ігор Віталійович,  к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Гончаренко Вадим Миколайович, д.мед.н., професор, керівник центру жіночого здоров’я, Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС

 

Опонент: Тутченко Тетяна Миколаївна, к.мед.н., старший науковий співробітник відділу Репродуктивного здоров’я, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Варченко Леся Михайлівна

 

Захист відбудеться 16 вересня 2020 р. об 11.00 в аудиторії №1 санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту 1

Аудіозапис захисту 2

Наказ про видачу диплому