Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.008

 

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 947 від 22.07.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Маркова Артема Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Губська Олена Юріївна д.м.н., професор завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Зайцев Ігор Анатолійович, д.м.н., професор, професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Чернявський Володимир Володимирович, д.м.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Дуда Олександр Костянтинович, д.м.н., професор, завідуючий кафедрою інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної  освіти ім. П.Л. Шупика

 

Опонент: Мороз Лариса Василіївна, д.м.н., професор, завідуюча кафедрою інфекційних хвороб з курсом епідеміології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Марков Артем Ігорович

Захист відбудеться 29 вересня 2020 р. об 11.00 в аудиторії №201 морфологічного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Анотація дисертаційної роботи

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплому