Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.006

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 484 від 08.04.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лазарєвої Катерини Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Кондратюк Віталій Євгенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Рецензент: Бур`янов Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Рецензент: Комісаренко Юлія Ігорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Опонент: Міщенко Лариса Анатоліївна, д.мед.н., старший науковий співробітник ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Опонент: Григор’єва Наталія Вікторівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Лазарєва Катерина Павлівна

 

Захист відбудеться 2 червня 2020 р. об 11.00 в аудиторії №1 санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

 

Аудіозапис захисту

Відео захисту

 

Наказ про видачу диплому доктора філософії