Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.005

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до наказу МОН України № 287 від 25.02.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Молотковця Віталія Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

Голова ради: Іванчов Павло Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Рецензент: Захараш Юрій Михайлович д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Рецензент: Грабовий Олександр Миколайович д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Опонент: Третяк Ігор Богданович, д.мед.н., завідуючий відділення відновлювальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України»

Опонент: Подпрятов Сергій Євгенійович, д.мед.н, керівник Київського міського лікувального навчально-впроваджувального центру електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій Київської міської клінічної лікарні №1

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Молотковець Віталій Юрійович

 

Захист відбудеться 3 червня 2020 р. об 11.00 в аудиторії №1 санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Анотація дисертації

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

 

 

Наказ про видачу диплому доктора філософії