Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.004

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1619 від 24.12.2019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Колосовича Андрія Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Захараш Михайло Петрович, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Білянський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Шепетько Євген Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Лаврик Андрій Семенович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»

 

Опонент: Фелештинський Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії і проктології Національна медична академія імені П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Колосович Андрій Ігорович

Захист відбудеться 27 січня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі за адресою:

м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13

 

Анотація дисертації

Виновок про наукову новизну

Відгук наукового керівника

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплому