Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.003

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1415 від 13.11.2019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кривопустова Миколи Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Фомін Петро Дмитрович, д.мед.н., професор, академік НАН України, академік НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Сусак Ярослав Михайлович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Шепетько Євген Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Лаврик Андрій Семенович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»

 

Опонент: Тодуров Іван Михайлович, д.мед.н., професор, директор, Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Кривопустов Микола Сергійович

Захист відбудеться 16 грудня 2019 р. об 11.00 в конференц-залі за адресою:

м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13

 

Анотація дисертації М.С. Кривопустова

Дисертація М.С. Кривопустова

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

 

Наказ про видачу диплома