Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.002

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1309 від 18.10.2019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джуми Крістіни Ахмадівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Сусак Ярослав Михайлович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Іоффе Олександр Юлійович, д.мед.н., професор, завдіувач кафедри загальної хірургії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Бензар Ірина Миколаївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Спахі Олег Вадимович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та анестезіології Запорізького державного медичного університету МОЗ України

 

Опонент: Ксьонз Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії з ортопедією та травматологією Українська медична Стоматологічна Академія

 

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Джума Крістіна Ахмадівна

 

Захист відбудеться 27 листопада 2019 р. об 11.00 в конференц-залі за адресою:

м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13

 

Анотація

Висновок про наукову новизну

Відгук наукового керівника

Дисертація

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

 

Наказ про видачу диплома