Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.001

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1019 від 23.07.2019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабича Володимира Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Глумчер Фелікс Семенович, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Олійник Олександр Валентинович, д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Дмітрієв Дмитро Валерійович, д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

 

Опонент: Лісний Іван Іванович, д.мед.н., завідувач відділом анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку МОЗ України.

 

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Бабич Володимир Петрович

Захист відбудеться  11 вересня 2019 в 11.00 в конференц-залі за адресою,

м.Київ, бул. Т.Шевченка, 13

Анотація дисертаційної роботи

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплому доктора філософії