ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Науковий співробітник

Сажин Дмитро Сергійович – кандидат медичних наук

тел. +38063-32-38-853

 

Наукові напрямки: виконання досліджень з клінічної лабораторної діагностики та науково-консультаційна діяльність, пов’язана з інтерпретацією отриманих результатів

Основні методики:

  • Хіміко-мікроскопічні,
  • Цитологічні
  • Гематологічні
  • Біохімічні
  • Коагулогічні

 

Сектор гематологічних, хіміко-мікроскопічних досліджень та цитології

Виконання гемограми –  18 параметрів клінічного аналізу крові та морфологічний опис клітин

Клінічного дослідження сечі, та інших біоматеріалів

 

Сектор клінічної біохімії та коагулогії

Виконуються найбільш популярні в сучасній клініці параметри обміну речовин та стану системи гемостазу.

В лабораторії клінічної лабораторної діагностики інстальовані методики з дослідження гемостазу (коагулометр CoagChrom 3003), функціональної активності тромбоцитів (аналізатор агрегації тромбоцитів Solar). У відділі клінічної біохімії (біохімічні аналізатори BS-3000M), і лабораторної гематології та цитології (гематологічний аналізатор MicroСС- 20 Рlus, мікроскоп бінокулярний «Olympus») відтворені усі найбільш популярні методики,які використовуються в клініці. Групою молодих вчених під керівництвом наукових співробітників НДІ відпрацьовані оригінальні авторські методики дослідження окисного гомеостазу за допомогою спектрофотометрії.

ndi_12

ndi_13

ndi_14