НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Перелік наукової продукції співробітників НМУ, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (2016рік)

Спосіб лікування інфантильної гемангіоми (ІГ) у дітей

Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, із метаболічним синдромом та рецидивуючою герпетичною інфекцією

Спосіб лікування втоми у хворих на розсіяний склероз

Спосіб оцінки впливу різних доз біомаси гриба Ganoderma lucidum на гуморальну імунну відповідь

Спосіб оцінки імунотоксичної дії водного розчину міцелію гриба Ganoderma lucidum

Спосіб визначення імунотропної дії біомаси гриба Ganoderma lucidum.

Спосіб визначення ймовірного ризику активізації та ступеню керованості в Україні епідемічного процесу інфекцій, контрольованих засобами специфічної імунопрофілактики

Усунення вторинної деформації верхньої губи та носа після двобічної хейлоринопластики

Спосіб прогнозування негативного впливу на здоров’я населення пестицидів при їх потраплянні в організм з водою

Спосіб комплексної оцінки ризику негативного впливу на організм людини пестицидів при їх вимиванні у воду

Спосіб профілактики арозивних ускладнень при гострому інфікованому некротичному панкреатиті

Cпосіб лікування гострого біліарного панкреатиту

Спосіб лікування гострого біліарного панкреатиту

Спосіб лікування гострого біліарного панкреатиту

Застосування рН метрії  опікових ран для визначення показань до раннього хірургічного лікування дермальних опіків

Спосіб лікування дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю при наявності патології шийного відділу хребта

Спосіб оцінки вегетотрофічної кардіальної дисфункції у робітників віброшумонебезпечних професій авіаційних підприємств

Спосіб лікування діастолічної дисфункції серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда

Спосіб лікування легеневої гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда

Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Спосіб оцінки ефективності лікування щурів при рубоміциновій кардіопатології

Засіб з вазодилатуючою активністю

Спосіб оцінки ефективності корекції ліпідних порушень при експериментальній рубоміциновій кардіопатології

Оптимізація лікування гострого ішемічного інсульту з метаболічним синдромом

Спосіб корекції просторового положення міжщелепної кістки при вроджених двобічних незрощеннях верхньої губи та піднебіння до проведення первинної хейлоринопластики

Спосіб хірургічного лікування трахеомаляції у дітей

Cпосіб лікування гострого біліарного панкреатиту

Спосіб нейропротекції екстремально недоношеного плода

Спосіб визначення активності перебігу рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу

Cпосіб лікування вертеброгенного больового корінцевого синдрому у хворих на розсіяний склероз

Спосіб лікування ретробульбарного невриту Спосіб лікування ретробульбарного невриту

Оптимізація лікування гострого ішемічного інсульту

Оптимізація лікування гострого ішемічного інсульту, обтяженого ішемічною хворобою серця

Спосіб ранньої ортодонтичної корекції  взаєморозташування фрагментів верхньої щелепи при однобічних наскрізних незрощеннях верхньої губи та піднебіння

Спосіб механотерапії у дітей

Спосіб зменшення трансверзального діастазу фрагментів верхньої щелепи при вродженому однобічному незрощенні губи та піднебіння

Спосіб визначення реологічних властивостей жовчі у хворих з порушенням обміну сечової кислоти в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом та ожирінням

Спосіб лікування функціональної диспепсії

Оптимізація лікування пацієнтів з гастропатіями, спричиненими прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз

Спосіб апаратної гастроєюнопластики після субтотальної резекції шлунка при гостро кровоточивому раку

Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивих пенетруючих і стенозуючих юкстапапілярних виразок

Спосіб хірургічного лікування ускладнених юкстапапілярних виразок

Спосіб відновлення тимчасових молярів після ендодонтичного лікування

Спосіб ендодонтичного лікування постійних зубів з незавершеним формуванням коренів у дітей

Спосіб визначення хірургічної тактики у хворих на гострий холецистит з високим операційно-анестезіологічним ризиком

Спосіб визначення розвитку запальних процесів при захворюваннях жовчовивідних шляхів

Метод стентування в лікуванні стенозів дихальних шляхів у дітей

Спосіб підвищення ефективності антиаритмічної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Спосіб диференційованого призначення кверцетину хворим на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST

Спосіб лікування хворих з пізнім ревматоїдним артритом небіологічними базисними препаратами

Спосіб визначення внутрішньочеревного тиску

Спосіб визначення антиоксидантної активності забарвлених рослинних екстрактів in vitro

Спосіб остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових суглобів хворих на остеоартроз

Спосіб визначення давності настання смерті та інструмент для її встановлення

Спосіб діагностики тяжкості ураження печінки у хворих цукровим діабетом типу 2 (ЦД2) та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП)

Спосіб лікування гострих вірусних гепатитів, що супроводжуються синдромом холестазу, у дітей

Спосіб корекції діяльності серця при оксидативному стресі  шляхом використання нетоксичного кардіопротектора – активатора АТФ-залежних калієвих каналів  – фторовмісного аналога діазоксиду

Технологія проведення профілактики неінфекційних захворювань, корекції чинників їх розвитку та формування здорового способу життя в закладах охорони здоров’я первинного рівня

Спосіб моделювання дисбіозу кишківника у мишей

Спосіб визначення дози варфарину у хворих із  фібриляцією передсердь з врахуванням демографічних, антропометричних показників та наявності супутніх станів

Спосіб лікування дітей, хворих  на ексудативний отит в поєднанні з аденоїдними вегетаціями

Покроковий алгоритм антигіпертензивної терапії у хворих на неускладнену артеріальну гіпертензію

Спосіб лікування  вегетативної дисфункції за гіпертензивним типом у дітей.

Спосіб лікування  пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей.

Спосіб діагностики транзиторної лактазної недостатності у дітей перших місяців життя

Спосіб діагностики лактазної недостатності у дітей перших місяців життя.

Спосіб лікування транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку.

Спосіб визначення ступенів тяжкості транзиторної лактазної недостатності  у дітей грудного віку

Спосіб аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров`я

Спосіб оцінки впливу наночастинок свинцю на ліпіди печінки експериментальних щурів

Спосіб оцінки корекції метаболічних порушень ліпідів печінки та головного мозку експериментальних щурів після впливу наночастинок свинцю

Спосіб визначення антиоксидантної активності продуктів харчування і фіто сировини

Композиція для дегельмінтизації людини

Спосіб заміщення кортикальних та субхондральних кісткових дефектів

Метод ранньої діагностики кохлеовестибулярних порушень у робітників шумових професій

Комплексне лікування хворих на хронічний риніт

Визначення стану сформованості семіотичної підсистеми  мовленнєвої готовності у старших дошкільників з порушенням мовлення

Спосіб лікування кістозних лімфатичних мальформацій(ЛМ) голови і шиї у дітей

Спосіб лапароскопічної апендектомії при гострому деструктивному апендициті, ускладненому тифлітом

Спосіб корекції неповної вродженої розщілини груднини

Застосування послідовної антигелікобактерної терапії у дітей з хронічним гастритом та дуоденальною виразкою з урахуванням токсигенності Helicobacter pylori

Спосіб зниження амплітуди адренореакції

Спосіб хірургічного лікування прикритої перфорації стенозуючої дуоденальної виразки в комбінації з парафатеральним дивертикулом дванадцятипалої кишки

Визначення стану сформованості регуляційної підсистеми  мовленнєвої готовності у старших дошкільників з порушенням мовлення

Спосіб корекції лійкоподібної деформації грудної клітки

Сегментарна резекція легені при вродженій емфіземі у дітей

Спосіб оцінки функціонального стану показників центрального артеріального тиску та швидкості розповсюдження пульсової хвилі у молодих хворих з ювенільним ідіопатичним артритом (ЮІА) та  у хворих з неускадненою артеріальною гіпертензією

Спосіб визначення ефективності корекції при експериментальному цукровому діабеті 1- типу

Пристрій для моделювання тупої травми спинного мозку

Диференційована терапія вугрової хвороби у жінок з урахуванням особливостей ендокринного стану, гормонального статусу організму та клінічного перебігу захворювання

Спосіб верифікації ізольованого дефіциту імуноглобуліну Е

Спосіб визначення ризику розвитку акушерських ускладнень увагітних з метаболічним синдромом на тлі ожиріння

Спосіб визначення азовммісних фунгіцидів у воді

Спосіб лікування  патологічного перелому проксимального відділу стегнової кістки на тлі метастатичного ураження

Методика діагностики сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу на доклінічному етапі