НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Інновації

 

 • Спосіб визначення стану гематотестикулярного бар’єру, що включає імуногістохімічне визначення експресії протеїну Сlaudin 11 в біоптаті яєчка у хворих на чоловічу неплідність
 • Метод комп’ютерної фоноспірографії
 • Алгоритм діагностики судинних новоутворень у дітей в щелепно-лицевій ділянці
 • Спосіб корекції залишкової порожнини після ехінококектомії печінки
 • Спосіб виконання панкреатодуоденальної резекції
 • Спосіб локального лікування метастазів печінки
 • Спосіб лікування вогнищевої патології печінки метастатичного генезу
 • Спосіб балонної дилатації
 • Спосіб механотерапії роторозширювачем для дітей
 • Композиція для лікування і профілактики після імплантаційних ускладнень
 • Фармакологічна композиція для лікування і профілактики після імплантаційних ускладнень
 • Спосіб хірургічного лікуваня вторинних дефектів твердого піднебіння
 • Спосіб оцінки ефективності використання епадолу при гіпотиреоїдній полінейропатії та енцефалопатії
 • Спосіб ідентифікації «сигнального» лімфовузла при гострокровоточивому раку шлунка
 • Спосіб накладання розвантажувальної холецистостоми при ускладнених юкстапапілярних виразках
 • Спосіб реконструктивної операції після гастректомії з єюногастропластикою та включенням дванадцятипалої кишки
 • Спосіб реконструктивної операції після гастректомії при гострокровоточивому раку шлунка
 • Спосіб реконструктивної операції після гастректомії
 • Спосіб реконструктивної операції після гастректомії
 • Спосіб реконструктивної операції після гастректомії з єюногастропластикою та включенням дванадцятипалої кишки
 • Спосіб прогнозування відповіді на лікування лефлуномідом щодо ураження суглобів у хворих з псоріатичним артритом
 • Спосіб прогнозування відповіді на лікування лефлуномідом щодо псоріатичного ураження шкіри у хворих з псоріатичним артритом
 • Спосіб контролю ефективності лікування хворих на бронхіальну астму при персистенції Chlamydia pneumonia
 • Спосіб оцінки ефективності лікування генералізованого пародонтиту
 • Застосування транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на ішемічний інсульт в гострому та ранньому відновлювальному періодах з діагностичною метою
 • Застосування транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на ішемічний інсульт в гострому та ранньому відновлювальному періодах з лікувальною метою
 • Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з метаболічним синдромом
 • Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом
 • Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із цукровим діабетом та дисліпідемією
 • Спосіб контролю ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з метаболічним синдромом
 • Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом
 • Спосіб контролю ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з метаболічним синдромом
 • Спосіб оцінки загальної аеробної фізичної працездатності у молодих нетренованих людей
 • Спосіб лікування кавернозної гемангіоми обличчя
 • Спосіб діагностики ішемічного інсульту вертебрально-базилярного басейну на догоспітальному етапі
 • Оптимізація прогнозування наслідків ішемічних інсультів вертебрально-базилярного басейну
 • Спосіб визначення стану гематотестикулярного бар’єру
 • Спосіб лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень
 • Спосіб визначення порушень сперматогенезу у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів
 • Спосіб ліквідації дефектів альвеолярного відростка при однобічних незрощеннях
 • Спосіб прогнозування результатів лікування чоловічої неплідності
 • Спосіб прогностичної діагностики чоловічої неплідності різної етіології
 • Спосіб ліквідації дефектів твердого піднебіння при двобічних незрощеннях його
 • Спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів
 • Спосіб хірургічного лікування вроджених незрощень твердого та м’якого піднебіння
 • Прогностична модель оцінки функціонального стану м’язів м’якого піднебіння при його незрощенні
 • Спосіб ранньої діагностики атеросклерозу у хворих на системний червоний вовчак
 • Спосіб діагностики вмісту черевної порожнини

 

 

ПЕРЕЛІК
нововведень Національного медичного університету,
що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2013 рік

 

 1. Спосіб хірургічного лікування ускладнених навколососочкових дуоденальних виразок (Шепетько Є.М., Шепетько О.Є.).
 2. Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивого раку шлунка із застосуванням тотальної гастректомії та єюногастропластики
  (Шепетько Є.М., Гармаш Д.О.).
 3. Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивого раку шлунка із застосуванням тотальної гастректомії та єюногастропластики із включенням дванадцятипалої кишки (Шепетько Є.М., Гармаш Д.О.).
 4. Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин кардіального відділу шлунка (Фомін П.Д., Іванчов П.В., Заплавський О.В.).
 5. Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин антрального відділу шлунка (Фомін П.Д., Іванчов П.В., Заплавський О.В.).
 6. Спосіб лікування змішаної гемангіоми обличчя (Харьков Л.В.,
  Яковенко Л.М., Кисельова Н.В.).
 7. Пристрій для лікування мікрогеній методом компресійно-дистракційного остеосинтезу з зовнішньою фіксацією (Коротченко Г.М., Тимошенко А.В. ).
 8. Алгоритм одночасного ортодонтичного лікування первинної деформації крила носа та альвеолярного паростка верхньої щелепи при однобічному наскрізному незрощенні верхньої губи та піднебіння (Харьков Л.В., Соколовський В.А.).
 9. Спосіб діагностики дисфункції жовчного міхура в осіб молодого віку(Дудар Л.В., Гончаренко Л.І., Назарко Н.М.).
 10. Спосіб діагностики скорочувальної функції жовчного міхура в осіб молодого віку (Дудар Л.В., Гончаренко Л.І., Назарко Н.М.).
 11. Спосіб забору матеріалу із кореневих каналів зубів для визначення тактики лікування хронічних періодонтитів (Регурецька Р.А., Курченко А.І., Несин О.Ф.).
 12. Спосіб лікування рецидивного простого герпесу слизової оболонки порожнини рота і губ (Регурецька Р.А., Курченко А.І., Несин О.Ф.).
 13. Спосіб лікування ерозивної та виразкової форми червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота (Регурецька Р.А., Курченко А.І., Несин О.Ф.)ю
 14. Спосіб обтурації мікроканальців кореневих каналів (при пульпітах
  і періодонтитах постійних та тимчасових) зубів (Регурецька Р.А.,
  Несин О.Ф.).
 15. Спосіб прогнозування ризику розвитку мультифазного перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту (Віничук С.М., Мяловицька О.А.,
  Лобанова І.С.).
 16. Спосіб прогнозування ризику переходу клінічно ізольованого синдрому у розсіяний склероз (Сепехрі Нур Сепіде, Мяловицька О.А.,
  Микитенко Д.О.).
 17. Спосіб діагностики дефіциту заліза у дітей (Марушко Ю.В,.
  Асонов А.О., Таринська О.Л., Фус С.В.).
 18. Спосіб діагностики дефіциту цинку у дітей (Марушко Ю.В.,
  Асонов А.О., Таринська О. Л.,Фус С.В.).
 19. Спосіб відновлення чутливості острівкового клаптя з гетерологічного пальця кисті (Крижановський Я. Й., Ганжа В.М., Колесніков О.Л.).
 20. Спосіб реіннервації при поліцитизації частиною ушкодженого 4-го променя кисті ( Крижановський Я. Й., Ганжа В.М., Колесніков О.Л.).
 21. Спосіб профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей (Хоменко Л.О., Остапко О.І.).
 22. Спосіб інтубації тонкої кишки при перфоративних гастродуоденальних виразках, ускладнених перитонітом (Шепетько Є.М.).
 23. Спосіб оцінки впливу дії електросудомного шоку на ліпідні показники серця щурів.( Колесова Н.А., Середа П.І., Брюзгіна Т.С., Литвиненко В.І., Сухарева Н.М.).
 24. Спосіб прогнозування інсульту після транзиторної ішемічної атаки кардіоемболічного генезу.(Фартушна О.Є., Черенько Т.М.. Віничук С.М.)
 25. Спосіб прогнозування повторного інсульту.(Фартушна О.Є.,
  Черенько Т.М., Віничук С.М.)
 26. Противірусні властивості гідрохлоридів 1-алкокси -3- діалкіламіно-2-пропанолу (Широбоков В.П., Волощук О.М., Рибалко С.Л., Старосила Д.Б., Смертенко О.А.).
 27. С посіб мікрохвильової резонансної терапії ( Грубник Б.П.,
  Понежа Г.В. Лизогуб В. Г., Івановська А. В., Богдан Т.В.).
 28. Спосіб визначення компенсаторно-пристосовчих механізмів
  у школярів ( Майданник В.Г., Хайтович М.В., Очеретько В.В.).

 

Перелік наукової продукції співробітників НМУ , призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (2015 рік)