НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукові фахові видання НМУ

Наукові фахові видання України засновником (співзасновником) яких є

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Назва видання Галузь науки Головний редактор  
Український науково-медичний молодіжний журнал

Украинский научно-медицинский молодежный журнал

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal

 

медичні, фармацевтичні професор

Земсков С.В.

_hml_clip_image005 Біль, знеболювання і інтенсивна терапія медичні професор

Глумчер Ф.С.

_hml_clip_image006 Літопис травматології та ортопедії медичні професор

Бур’янов О.А.

_hml_clip_image007 Сучасна ортодонтія.

Современная ортодонтия

медичні професор

Фліс П.С.

 

_hml_clip_image009 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.

Tuberculosis, Lung diseases .HIV infection

медичні професор Петренко В.І.
_hml_clip_image011 Український журнал дерматології, венерології косметології.

Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии.

Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology

медичні професор Степаненко В.І.
_hml_clip_image012

 

Український неврологічний журнал.

Украинский неврологическийжурнал.

Ukrainian Neurological Journal

медичні професор Мельник В.С.
_hml_clip_image013 Серце і судини

(журнал зареєстровано в наукометричних системах РІНЦ та Google Scholar )

медичні член-кореспондент

НАМН України,

професор Амосова К.М.

 

 

 

 

 

Наукові видання

головними редакторами (шеф-редакторами) яких є співробітники

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

_hml_clip_image016 T herapia . Український медичний вісник

 

сайт www . therapia .com .ua

член-кореспондент

НАМН України, проф есор

Амосова К.М.

_hml_clip_image018 Внутрішня медицина член-кореспондент

НАМН України, професор Нетяженко В.З.

_hml_clip_image019 Імплантологія. Парадонтологія. Остеологія професор Маланчук В.О.
_hml_clip_image020 Імунологія та алергологія. Наука і практика

 

професор Драннік Г.М.,

заст. гол. редактора

Курченко А.І.

_hml_clip_image022 Клиническая инфектология и паразитология

 

професор О.А. Голубовська
_hml_clip_image023 Клітинна та органна трансплантологія

 

академік НАМН України, професор Цимбалюк В.І.
_hml_clip_image024 Медицинский реферативно-обзорный журнал

 

професор Глумчер Ф.С.
_hml_clip_image026 Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии ( представлен в информационно-справочном издании Ulrich’s International Periodical Directory (New York), а также в нформационно-библиографической системе Российского индекса научного цитирования (Москва). академік НАМН України, професор Майданник В.Г.

 

_hml_clip_image027 Новини стоматології професор Борисенко А.В.
_hml_clip_image029 Офтальмология. Восточная Европа

(входит в Перечень научных зданий Республики Беларусь)

професор Скрипник Р.Л.
_hml_clip_image031 Практикуючий лікар професор Свінціцький А . С .
_hml_clip_image032 Профілактична та дитяча стоматологія

 

професор Хоменко Л.О.
_hml_clip_image034 Хірургія дитячого віку Шеф-редактор

професор Мішалов В.Г.

_hml_clip_image036 Хірургія України

 

Шеф-редактор

професор Мішалов В.Г.

nephrologia Актуальні проблеми нефрології. Збірник наукових праць

 

Головний редактор

Заслужений діяч науки і техніки України, професор Т.Д. Никула