НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Додаткова інформація

Засідання Комісії з питань біоетичної експертизи

від 18.01.2019 р.

01 січня 2019 р. відбулось чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця. Головуючим на засіданні був член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Чайковський Ю.Б. Присутні: зав. каф. анатомії людини, д.мед.н., проф. Черкасов В.Г., директор стоматологічного медичного центру, д. мед. н., проф. Копчак А.В., зав. каф. гігієни та екології № 3 проф. Гаркавий С.І., директор інституту експериментальної та клінічної медицини, д. мед. н., проф. Натрус Л. В., проф. кафедри медичної та біологічної фізики д. фіз.-мат. н., Чалий К.О., асистент каф. внутрішньої медицини № 2, к. мед. н., Шевчук М.І., доц. каф. медичної та біологічної фізики Єгоренков А.І., доц. каф. нейрохірургії, к. мед.н. Мєдвєдєв В.В., відповідальний секретар Комісії, проф. кафедри акушерства і гінекології № 3 д. мед. н. Диндар О.А., доц. кафедри терапевтичної стоматології, к.мед.н., технічний секретар Комісії Столяр В.Г.

У першій частині засідання голова комісії, член-кореспондент, професор Чайковський Ю.Б. у співдоповіді з доцентом Єгоренковим А.І. надали інформацію щодо співпраці з Академією Медичних Наук України у рамках консультативної, навчально-методичної роботи, а також з метою підвищення кваліфікації членів комісії і дисертантів.

У другій частині засідання було розглянуто 7 протоколів дослідження дисертантів НМУ імені О.О. Богомольця, які плануються до захисту або затвердження дисертаційних робіт.

Наступне засідання Комісії з питань біоетичної експертизи відбудеться 22.02.2019 о 14.00 в аудиторії Інституту експериментальної та клінічної медицини (2 поверх фіз.-хім. корпусу НМУ імені О.О. Богомольця).

 

Комісія з питань біоетичної експертизи

при НМУ імені О.О. Богомольця

 

Засідання Комісії з питань біоетичної експертизи

від 21.12.2018 р.

21 грудня 2018 р. відбулось чергове засідання Комісії з питань біоетичногї експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця. Головуючим на засіданні був член-кореспондент НАМН України,д.мед.н., професор Чайковський Ю.Б.

У першій частині засідання, згідно«Положення про роботу Комісії з питань біоетичної експертизи», заслухано Наказ № 126-к від 19.11.2018 щодо змін у роботі Комісії. Доповідач – голова комісії, член-кореспондент, професор Чайковський Ю.Б. В обговоренні взяли участь професор Черкасов В.Р., професор Натрус Л.В., професор Копчак А.В., професор Гаркавий С.І.

У другій частині засідання було розглянуто 14 протоколів дослідження дисертантів НМУ імені О.О. Богомольця, які плануються до захисту або затвердження дисертаційних робіт.

Наступне засідання Комісії з питань біоетичної експертизи відбудеться 18.01.2019 о 14.00 в аудиторії Інституту експериментальної та клінічної медицини (2 поверх фіз.-хім. корпусу НМУ імені О.О. Богомольця).

Комісія з питань біоетичної експертизи
при НМУ імені О.О. Богомольця