НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №2

Співробітники

Гичка Сергій Григорович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої категорії, академік Академії наук вищої школи України, член Міжнародної академії патології, президент Асоціації патологів України.

У 1982 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1982 – 1984 рр. – навчання в клінічній ординатурі при кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, спеціальність «патологічна анатомія», 2012-2013 рр. проходив стажування на робочому місці в Інституті патології Клініки Карла Тейма (м.Котбус, Німеччина).

З 1985 – 1994 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 1994 – 1995 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Київського медичного університету УАНМ, з 1995 року – завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету УАНМ, з 1985 – 2016 рр. – лікар-патологоанатом ряду медичних закладів м. Києва (за сумісництвом), з 2016 року – завідувач кафедри патологічної анатомії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікар-патологоанатом вищої категорії з 1992 р. до теперішнього часу.

Кандидатська дисертація на тему: «Структурные изменения миокарда в условиях гормональных повреждений и их фармакологической коррекции».

Докторська дисертація на тему: «Патоморфологія легень у гострому періоді інфаркту міокарда».

Автор і співавтор 150 наукових праць, 10 монографій, підручників та навчальних посібників, 19 патентів на винаходи.

 

Сидоренко Ігор Іванович – к.м.н., доцент кафедри відповідальний за клінічну роботу.

У 1994 році з відзнакою закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут.

З 1994 по1996 роках навчався в магістратурі, 1996-1999 роки аспірант на кафедрі патологічної анатомії.

Кандидатська дисертація – «Морфологічні особливості дрібноклітинного раку легень» ( 2001).

З 2004 по2009 роки працював заступником декана стоматологічного факультету по навчально-виховній роботі.

У 2008 році було присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О.Богомольця з 2009 року.

Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «патологічна анатомія» Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Автор 75 наукових праць на навчально-методичних посібників.

З 2016 р. – доцент кафедри патологічної анатомії №2, відповідальний за лікувально-діагностичну роботу на кафедрі, куратор з навчально-виховної роботи зі студентами медичного факультету №3.

 

 

Діброва В’ячеслав Андрійович – к.м.н., доцент кафедри.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця в 1973 році. Працює на кафедрі з 1973 року – аспірант, асистент.

Кандидатська дисертація – «Ультраструктура міокарда оживленого організму після експериментальної клінічної смерті, викликаної електротравмою» (1985).

З 1988 року – доцент кафедри, завідувач навчальною частиною кафедри по курсу клінічної патології, з серпня 2013 року – в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Патологічна анатомія”. Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України, перший віце-президент Асоціації патологів України.

Лікар – патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії. Автор більше 180 наукових праць, у тому числі підручників та навчально-методичних посібників.

З 2016 р. – доцент кафедри патологічної анатомії №2, куратор з навчально – виховної роботи на 4 медичному та медико-психологічному факультетах, профгрупорг кафедри.

 

 

 

 

 

Кузик Петро Васильович – к.м.н., лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, доцент кафедри, відповідальний за наукову роботу і зовнішні зв’язки.

У 2003 році закінчив медичний факультет № 1 Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. З 2004 по 2015 рр. лікар-патологоанатом у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», з 2007 по 2010 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького, з 2008 р. по 2015 рр. лікар-патологоанатом у патологоанатомічній лабораторії при Львівському регіональному фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-діагностичному центрі, з жовтня 2015 р. – лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні №1 і доцент кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету УАНМ за сумісництвом, консультант Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України та бюро ВООЗ в Україні, з 2016 – доцент кафедри патологічної анатомії №2.

Кандидатська дисертація на тему «Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика» (2010 р.)

Автор і співавтор 90 друкованих наукових робіт, Член Координаційної ради Асоціації патологів України.

Відповідальний на кафедрі за наукову роботу та студентський науковий гурток

 

 

Лагода Сергій Вікторович – к.м.н., лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, асистент відповідальний за веб-сторінку кафедри і базу тестів.

У 1985 році закінчив Запорізький державний медичний інститут. В 1992 році закінчив аспірантуру з патологічної анатомії, з 1993 року асистент кафедри патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця, з 2016 року – асистент кафедри патологічної анатомії №2.

Кандидатська дисертація: «Морфологічні особливості репаративної регенерації незаживаючих виразок шлунка, інфікованих Helicobacter pylori» (1996 р.)

Куратор з консультативно-діагностичної роботи кафедри на базі патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні №4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Черненко Оксана Григорівна – к.м.н., лікар-патологоанатом вищої категорії, асистент кафедри
В 1997 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 1998 року працює в Інституті нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова. З 2016 року – асистент кафедри патологічної анатомії №2.
Кандидатська дисертація «Морфологічні особливості медулобластом мозочку» (2008 р.)
Виконує докторську дисертацію «Структурні особливості аденом гіпофіза з інвазивним поширенням» (з 2014 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

titova

Тітова Юлія Павлівна – к.мед.н., асистент кафедри, лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної категорії.

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. З 2008 р. по 2009 р. навчалася в інтернатурі, з 2009 р. по 2011 р. в клінічній ординатурі, а в 2014 році закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. З 2014 року працювала асистентом на цій же кафедрі. З 2011 року працювала лікарем-патологоанатомом за сумісництвом в КМКЛ № 1, з 2015 року ­ в КМКЛ № 15 та Головному військовому клінічному госпіталі.

Кандидатська дисертація – «Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні» ( 2016 р.).

Працює на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О.Богомольця № 2 з 2016 року.

Лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної категорії.

Автор та співавтор11 наукових праць.