НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №2

Співробітники кафедри

Гичка Сергій Григорович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, академік Академії наук вищої школи України, член Міжнародної академії патології, президент Асоціації патологоанатомів України (із 2010 р.).

У 1982 році закінчив із відзнакою лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1982 – 1984 рр. – навчання в клінічній ординатурі при кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, спеціальність «патологічна анатомія», 2012-2013 рр. проходив стажування на робочому місці в Інституті патології Клініки Карла Тейма (м. Котбус, Німеччина).

З 1985 – 1994 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 1994 – 1995 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Київського медичного університету, з 1995 року – завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету, з 1985 – 2016 рр. – лікар-патологоанатом ряду медичних закладів м. Києва, з 2016 року – завідувач кафедри патологічної анатомії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікар-патологоанатом вищої категорії з 1992 р. до теперішнього часу.

Кандидатська дисертація на тему: «Структурные изменения миокарда в условиях гормональных повреждений и их фармакологической коррекции» (1985 р.).

Докторська дисертація на тему: «Патоморфологія легень у гострому періоді інфаркту міокарда» (2001 р.).

Автор і співавтор 150 наукових праць, 10 монографій, підручників та навчальних посібників, 19 патентів на винаходи.

 

 

 

 

 

Діброва В’ячеслав Андрійович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця в 1973 році. Працює на кафедрі з 1973 року – аспірант, асистент.

Кандидатська дисертація – «Ультраструктура міокарда оживленого організму після експериментальної клінічної смерті, викликаної електротравмою» (1985 р.).

Із 1988 року – доцент кафедри, завідувач навчальною частиною кафедри по курсу клінічної патології, з серпня 2013 року – в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Патологічна анатомія”. Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України, перший віце-президент Асоціації патологів України.

Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії. Автор більше 180 наукових праць, у тому числі підручників та навчально-методичних посібників.

Із лютого 2016 р. – доцент кафедри патологічної анатомії №2, куратор з навчально-виховної роботи на 4 медичному та медико-психологічному факультетах, профгрупорг кафедри.

 

 

 

 

 

 

Сидоренко Ігор Іванович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії,  відповідальний за лікувально-консультативну роботу.

У 1994 році з відзнакою закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут.

З 1994 по 1996 роки навчався в магістратурі, 1996-1999 роки аспірант на кафедрі патологічної анатомії.

Кандидатська дисертація – «Морфологічні особливості дрібноклітинного раку легень» (2001 р.).

Із 2004 по 2009 роки працював заступником декана стоматологічного факультету з навчально-виховної роботи.

У 2008 році було присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О.Богомольця з 2009 року.

Має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Головний позаштатний спеціаліст/експерт зі спеціальності «патологічна анатомія» Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Із лютого 2016 р. – доцент кафедри патологічної анатомії №2, відповідальний за лікувально-консультативну роботу на кафедрі.

Автор 75 наукових праць на навчально-методичних посібників. Член Асоціації патологоанатомів України.

 

 

 

 

 

Кузик Петро Васильович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

У 2003 році закінчив медичний факультет №1 Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. У 2003-2004 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «патологічна анатомія».

Працював лікарем-патологоанатом у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», асистентом кафедри патологічної анатомії і судової медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика».

Із лютого 2016 року – доцент кафедри патологічної анатомії №2, відповідальний за наукову роботу, куратор з навчально-виховної роботи на медичному факультеті №3.

Наукові інтереси: патоморфологія інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу і ВІЛ-інфекції, хвороб серцево-судинної і дихальної систем.

Автор і співавтор 115 друкованих наукових робіт та навчально-методичних праць. Стажувався у медичних закладах і університетах Польщі, Німеччини і Італії. Член Асоціації патологоанатомів України, Європейського товариства патологів, Міжнародного союзу по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень.

 

 

 

 

Савчук Тетяна Василівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1997 році закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Із 1997 р. по 1998 р. навчалася в інтернатурі, з 1998 р. працює у відділенні дитячої патологічної анатомії НДСЛ «ОХМАТДИТ», з 2003 р. по 2017 р. працювала на кафедрі анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця, у 2016 р. закінчила навчання в аспірантурі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН України.

Кандидатська дисертація – «Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі лівобічної гіпоплазії серця» (2018 р.).

Працює на кафедрі патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. Богомольця з лютого 2019 року.

Сфера наукових інтересів – вроджені вади розвитку, захворювання серцево-судинної системи. Автор 54 наукових праць, 22 патентів. Член Асоціації патологоанатомів України.

 

 

 

Тітова Юлія Павлівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі.

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Із 2008 р. по 2009 р. навчалася в інтернатурі, з 2009 р. по 2011 р. в клінічній ординатурі, а в 2014 році закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Кандидатська дисертація – «Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні» (2016 р.).
Працює на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця №2 з вересня 2016 року.
Сфера наукових інтересів – захворювання репродуктивної системи, шлунково-кишкового тракту. Автор та співавтор 15 наукових праць та 1 посібника. На кафедрі відповідає за навчально-методичну роботу. Член Асоціації патологоанатомів України.

 

 

 

 

 

Стародубська Олександра Олексіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук, відповідальна за міжнародне співробітництво.

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2010 році. Під час навчання була активним членом студентських гуртків із патологічної анатомії та патофізіології, брала участь у студентських конференціях, виступала з доповідями.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Нейрогормональні механізми порушень вищої нервової діяльності при черепно-мозковій травмі та шляхи їх патогенетичної корекції” та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

Із серпня 2010 р. працювала старшим лаборантом, потім асистентом, а з 2019 року доцентом кафедри.

Викладає практичні заняття студентам всіх факультетів трьома мовами.

Володіє двома іноземними мовами – англійською та французькою. У 2016 році здобула сертифікат Aptis (British Council) рівень С з англійської мови. Постійно підвищує свій педагогічний рівень, проходить курси підвищення кваліфікації (останні 25-29.11.2019 р. «Комунікативні навички лікаря»).

Cпівавтор навчально-методичних рекомендацій, 7 навчальних посібників для студентів всіх спеціальностей та мов викладання, 1 примірної програми навчальної дисципліни підготовки фахівців другого рівня вищої освіти у галузі Охорона здоров’я.

Є постійним учасником конференцій та семінарів. Автор 1  монографії, 25 наукових праць, статей та тез, надрукованих в українських методичних, педагогічних та медичних виданнях, має 4 публікації в журналах, які включені в міжнародну наукометричну базу SCOPUS.

У 2019 році брала участь у Міжнародній програмі “Науковець року” та була нагороджена Орденом «Науковець року 2019».

 

 

 

 

 

Лагода Сергій Вікторович – асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, науковий керівник студентського наукового гуртка.

У 1985 році закінчив Запорізький державний медичний інститут. У 1992 році закінчив аспірантуру з патологічної анатомії, із 1993 року асистент кафедри патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця, з 2016 року – асистент кафедри патологічної анатомії №2.

  • Кандидатська дисертація: «Морфологічні особливості репаративної регенерації незаживаючих виразок шлунка, інфікованих Helicobacter pylori» (1996 р.). Член Асоціації патологоанатомів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черненко Оксана Григорівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1997 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Із 1998 року працює в Інституті нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова.

Із 2016 року – асистент кафедри патологічної анатомії №2.

Кандидатська дисертація «Морфологічні особливості медулобластом мозочку» (2008р.)

Виконує докторську дисертацію «Структурні особливості аденом гіпофіза з інвазивним поширенням» (з 2014 р.). Член Асоціації патологоанатомів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Діброва Юлія В’ячеславівна – асистент кафедри.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2012 році. Працює на кафедрі з 2012 року – старший лаборант, асистент.

У 2013 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Патологічна анатомія”, наразі працює над виконанням кандидатської дисертації. Сфера наукових інтересів: інфекційні захворювання, особливості морфо- та патогенезу грипу.

Лікар–патологоанатом другої кваліфікаційної категорії. Автор більше 50 наукових праць.

 

 

 

 

Мішина Ксенія Михайлівна – асистент кафедри.

У 2015 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2015-2016 рр. навчалась в інтернатурі Одеського національного медичного університету, за спеціальністю «патологічна анатомія». Із 2016 року працювала лікарем-патологоанатомом у комунальній установі «Одеське обласне патологоанатомічне бюро».

У 2016-2018 рр. навчалася в аспірантурі у Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Вивчала патоморфологію пухлин, зокрема молекулярно-генетичні підтипи раку простати для оптимізації диференційної діагностики.

На кафедрі патологічної анатомії №2 працює з березня 2018 року.

Тема дисертаційної роботи: «Морфологічні критерії гравідарної спроможності ендометрія при первинному та вторинному безплідді».

Володіння мовами: українська, російська, англійська C1, німецька A1.