НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №2

Навчально-методична робота

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

1. План навчально-методичних засідань кафедри у осінньому семестрі 2019-2020 н.р

2. Робочі програми

 

Відповідальний співробітник за навчально-методичну роботу – доцент кафедри Тітова Юлія Павлівна, titova.yu.p@gmail.com

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання: Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», статут НМУ, Накази НМУ ім. О.О. Богомольця по організації навчального процесу, Положення про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, затверджене наказом НМУ від 30.09.2019 р. № 782.

 

Згідно навчального плану на додипломному етапі підготовки лікарів на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

  • навчальна дисципліна «Патоморфологія»:

студентам ІІІ курсу медичних і медико-психологічного факультетів (5, 6 семестри);

студентам ІІ, ІІІ курсів факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю 221 «Стоматологія» (4, 5 семестри);

 

  • навчальна дисципліна «Патоморфологія з особливостями дитячого віку»:

студентам ІІІ курсу медичного факультету №3 (5, 6 семестри);

 

  • навчальна дисципліна «Секційний курс»:

студентам V курсу медичних факультетів (9, 10 семестри);

студентам IV курсу медико-психологічного факультету (7,8 семестри).

 

Основними формами навчального процесу на кафедрі є:

викладання лекцій;

проведення практичних занять;

проведення підсумкових модульних контролів;

організація аудиторної і позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи;

кінцевий контроль з дисциплін (іспит).

 

Вказана робота проводиться згідно плану роботи кафедри і відображена:

в індивідуальних планах співробітників,

методичних вказівках для організації позааудиторної роботи студентів,

методичних рекомендаціях для викладачів,

методичних розробках лекцій,

протоколах методичних та кафедральних нарад.

 

 

 

Для підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі використовуються:

мультимедійні проектори та комп’ютери, що підключені до мережі “Internet”;

навчальні фільми, знімки мікропрепаратів;

макропрепарати і мікропрепарати;

тестовий метод оцінки знань студентів;

тестові завдання баз даних “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” та “Крок-1. Стоматологія”;

клініко-морфологічні ситуаційні задачі.

На практичних заняттях студенти мають можливість бути присутніми на демонстративних розтинах померлих, які проводяться в секційних залах патологоанатомічних відділень медичних закладів.

 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

 

На кафедрі проводяться:

Первинна спеціалізація лікарів-інтернів за спеціальністю «Патологічна анатомія».

Суміжні цикли з дисципліни «Патологічна анатомія» для лікарів-інтернів.