НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №2

Наукова робота

Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідницька робота. На кафедрі від моменту її створення виконується ініціативно-пошукова НДР «Дослідження нозоморфозу та удосконалення морфологічної діагностики сучасних соціально небезпечних і значимих інфекційних і ендокринних захворювань» (шифр держ. реєстрації 0116U004222) (науковий керівник – професор С.Г. Гичка). Термін виконання НДР 2016-2018 рр.

Кафедра патологічної анатомії №2 спільно із Асоціацією патологів України організувала і провела науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії», яка відбулась 26-27 квітня 2017 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Участь в конференції взяли понад 120 патологів з різних міст України: Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Одеси, Чернівців, Сум та інших міст. Серед учасників – академіки НАМН України, завідувачі кафедр патологічної анатомії (патоморфології) вищих навчальних закладів України і закладів післядипломної освіти, працівники наукових установ, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, регіональних департаментів охорони здоров’я зі спеціальності «Патологічна анатомія» та «Дитяча патологічна анатомія», начальники патологоанатомічних бюро, завідувачі патологоанатомічних відділень медичних закладів, практикуючі лікарі-патологоанатоми, інтерни і студенти, а також представники регіональних філій Асоціації патологів України.

На конференції розглянули актуальні питання патоморфології серцево-судинної, онкологічної, інфекційної, ендокринної патології і інших захворювань; інноваційні технології в патоморфологічній діагностиці; проблеми викладання патоморфології і секційного курсу у вищих медичних навчальних закладах; актуальні питання організації патологоанатомічної служби. В рамках проведення Конференції відбулося Відкрите засідання Координаційної ради Асоціації патологів України, головних регіональних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», начальників патологоанатомічних бюро та завідувачів кафедр патологічної анатомії (патоморфології) ВМНЗ України.

Кафедра патологічної анатомії №2 підготувала до друку матеріали Конференції, а також спільно з провідними патологами України, видала дві методичні рекомендації, одна стосується організації роботи патологоанатомічної служби, а інша – про методи, якими проводиться прижиттєва і посмертна патологоанатомічна діагностика захворювань і патологічних процесів. У методичних розробках сконцентровані усі об’єктивні дії, які випливають із нормативних документів.

Учасники конференції констатували, що пріоритетними напрямками розвитку патологоанатомічної служби в Україні є технічна модернізація та оптимізація роботи закладів і підрозділів cлужби на принципах організаційної, професійної та економічної ефективності, розвиток і удосконалення прижиттєвої патоморфологічної діагностики захворювань, покращення матеріально-технічного, фінансового, кадрового забезпечення, впровадження в роботу закладів і підрозділів служби сучасних високотехнологічних імуногістохімічних, молекулярно-генетичних методів досліджень, стандартизація порядку, автоматизація і комплексне інформаційне забезпечення патологоанатомічних досліджень та технологічних лабораторних процесів на основі сучасних досягнень науки, міжнародних стандартів і протоколів.