НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний за лікувальну роботу – к. мед. н., доцент Бондаренко Ю.М.

Клінічна база кафедри: Київська міська клінічна лікарня № 3, вул. П. Запорожця, 26, м. Київ, 02125.

Відділення:

 • пульмонологічне,
 • кардіологічне для лікування хворих на інфаркт міокарда,
 • терапевтичне,
 • ревматологічне.

Вісім з дванадцяти працівників кафедри мають вищу лікарську категорію, один – другу і один – першу.

Сучасне лікувально-діагностичне обладнання клінічної бази кафедри:

 • ультразвукова система „Aloka (SSD-1700)” з лінійним, конвексним та кардіологічним датчиками (2001 р.),
 • лікувально-діагностичний апарат для проведення сеансів гіпокситерапії „Гіпотрон” (2005 р.),
 • фібробронхоскоп FB 18 P (Pentax, Японія),
 • спірометри „Masterscop” і „Spiroset-3000” (Німеччина),
 • електрокардіограф „Bioset”,
 • кисневий монітор (Oxygen monitor) OT-101 (1997 р.)
 • прибор для холтерівського моніторування ЕКГ (2012 р.)
 • ультразвукова система Sonoscape S2 (Південна Корея) 2014 р.
 • велоергометр
 • медичні ваги
 • ростомір

 

 

Обхід хворих професором Яременком О.Б.


Доцент Ільницький Р.І. виконує фібробронхоскопію у хворих з легеневою патологією.

 


Асистент Іорданова Н.Х. проводить ехокардіографію у хворого М. в кардіологічному відділенні клініки з хворими на інфаркт міокарда.

Acистент Федьков Д.Л виконує ультразвукове дослідження суглобів пацієнта П .

Нововведення з  лікувально-діагностичної  та  профілактичної  роботи за 2003-2011 рр.

Нові напрямки в діагностиці:

 • електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки бронхів у хворих на бронхіальну астму та ХОЗЛ;
 • добове холтерівське моніторування ЕКГ у хворих на ХОЗЛ та ІХС;
 • диференційна діагностика бронхообструктивних захворювань з використанням сучасних методів оцінки функції зовнішнього дихання із застосуванням бронходилятаційного тесту на апараті СпіроКом Національного аерокосмічного університету «ХАІ»;
 • визначення УЗ-ознак легеневої гіпертензії та гіпертрофії правого шлуночка серця у хворих на ХОЗЛ, бронхіальну астму та після тромбоемболії в систему легеневої артерії;
 • дослідження жирнокислотного і білкового метаболізму, гліколітичних процесів, визначення рівня аденілових нуклеотидів, мембранних АТФ-аз, показників гемореологічного та імунного статусу у хворих на ХОЗЛ та ІХС;
 • визначення ступеня активності запального процесу у хворих з ревматоїдним артритом на підставі вивчення жирнокислотного спектру біологічних мембран;
 • оцінка протизапальної та антидеструктивної дії базисних лікувальних засобів при псоріатичному артриті шляхом вивчення динаміки рівня нових маркерів деструкції сполучної тканини;
 • удосконалення діагностичного алгоритму при окремих формах системних васкулітів.

Нові напрямки в лікуванні:

 • застосування інтервальної нормобаричної гіпоксії при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, кровотворення та імунодефіцитних станах;
 • проведення антиоксидантної цитопротекції при систолічній дисфункції серця у хворих на гострий інфаркт міокарда;
 • застосування мембранопротекторів при електричній нестабільності міокарда у хворих на ХОЗЛ та ІХС;
 • застосування антигомотоксичних медикаментозних засобів в лікуванні бронхо-пульмональної патології;
 • проведення медикаментозної корекції мікроциркуляторних та імунних порушень з урахуванням показників гемореологічного статусу та типу імунної відповіді;
 • диференційований вибір небіологічних базисних препаратів при різних клініко- лабораторних характеристиках та тривалості ревматоїдного артриту;
 • розробка методики комбінованої базисної терапії псоріатичного артриту;
 • впровадження та удосконалення імунобіологічної терапії при імунозалежних запальних артропатіях;
 • обгрунтування та розробка диференційованих підходів до профілактики/лікування раннього атерогенезу при системних запальних ураженнях сполучної тканини;
 • удосконалення та стандартизація методики локальної ін’єкційної терапії та постін’єкційного ведення хворих із запальними та дегенеративними ураженнями суглобів.

 

Розроблені нові методи у 2011-2012 рр.:

а) діагностики:

 1. Амосова К.М., Яременко О.Б., Матіящук І.Г., Макомела Н.М. Алгоритм неінвазивної діагностики ішемічної хвороби серця у хворих на системний червоний вовчак. 2011 р.
 2. Яременко О.Б., Амосова К.М., Матіящук І.Г. Визначення незалежних детермінант ендотеліальної дисфункції у хворих на системний червоний вовчак. 2011 р.
 3. Дудка П.Ф., Кузнєцова-Арабулі Ю.В., Бодарецька О.І., Тарченко І.П., Бондаренко Ю.М., Вознюк В.В. Визначення ризику електричної нестабільності міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 2011 р.
 4. Матіящук І.Г., Амосова К.М., Яременко О.Б., Мінченко П.П. Алгоритм діагностики системного атеросклерозу при системному червоному вовчаку. 2012 р.
 5. Яременко О.Б., Павлів Л.Б. Визначення важкості системних некротизуючих васкулітів за шкалою BVAS. 2012 р.
 6. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Сучасний алгоритм діагностики гострого аортального синдрому. 2012 р.
 7. Федьков Д.Л. Можливості об’єктивізації активності запально-деструктивного процесу при псоріатичному артриті. 2011 р.

б) лікування:

 1. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Метод гальмування рентгенологічного прогресування ревматоїдного артриту шляхом диференційованого підбору хворобомодифікуючих препаратів. 2011 р.
 2. Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Павлів Л.Б. Метод лікування системних некротизуючих васкулітів шляхом деплеції В-клітин. 2012 р.
 3. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Модифікація немедикаментозних підходів до корекції гіперурикемії. 2012 р.
 4. Дудка П.Ф. Кузнєцова-Арабулі Ю.В., Бодарецька О.І., Тарченко І.П., Добрянський Д.В. Застосування корвітину у відновленні електричної стабільності міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. 2012р.
 5. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Алгоритм лікування псоріатичного артриту з використанням адаптованих рекомендацій EULAR. 2012 р.

в) профілактики:

 1. Амосова К.М., Яременко О.Б., Матіящук І.Г. Визначення незалежних факторів ризику розвитку атеросклерозу у хворих на системний червоний вовчак. 2011 р.
 2. Дудка П.Ф., Кузнєцова-Арабулі Ю.В., Бодарецька О.І. Спосіб прогнозування ризику виникнення порушення серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. 2011 р.

 

г) медико-соціальні реабілітації:

 1. Федьков Д.Л. Застосування психодіагностики та психокорекції в комплексному лікуванні хворих з остеоартрозом. 2012 р.

 

д) лікарські засоби:

 1. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Застосування тоцилізумабу як першого біологічного препарату у хворих з ревматоїдним артритом. 2012 р.
 2. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Застосування івабрадину у лікуванні пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця без клінічних проявів серцевої недостатності. 2011-2012 р.
 3. Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. Застосування імпланта синовіальної рідини Гіалуаль-артро в лікуванні остеоартрозу. 2011 р.
 4. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Немедикаментозні підходи до лікування подагри і гіперурикемії. 2011 р.
 5. Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Павлів Л.Б., Івашківський О.І. Біологічна терапія імунозалежних запальних артропатій. 2011-2012 рр.
 6. 6. Яременко О.Б. Алгоритм безпечного застосування нестероїдних протизапальних препаратів: шлунково-кишкові та серцево-судинні аспекти (Україна, Київ і Київська область, Крим, 2011-2012).
 7. Яременко О.Б. Раціональний алгоритм попередження і лікування глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу (Україна, Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, 2011-2012).
 8. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Сучасний алгоритм надання невідкладної допомоги при зупинці дихання і кровообігу (Київ, 2012).
 9. Дудка П.Ф. Кузнєцова-Арабулі Ю.В., Бодарецька О.І., Тарченко І.П., Добрянський Д.В. Застосування корвітину у відновленні електричної стабільності міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (Київ, 2012).

 

Нововведення, включені в Галузевий реєстр МОЗ України в 2012-2013 рр.

 1. Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Добрянський Д.В., Бичкова Н.Г. №461/37/12 Оптимізація лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень із супутніми гемореологічними порушеннями.
 2. Амосова К.М., Яременко О.Б., Матіящук І.Г. №462/37/12 Оптимізація лікування статинами хворих на системний червоний вовчак.
 3. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. №463/37/12 Оптимізація фармакотерапії псоріатичного артриту небіологічними базисними засобами.
 4. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. № 90/34/11 Диференційований вибір базисних препаратів при різних клініко-лабораторних характеристиках та тривалості ревматоїдного артриту.
 5. Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Добрянський Д.В., Бичкова Н.Г. №459/37/12 Диференційований фармакотерапевтичний підхід до лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень залежно від показників імунного статусу.
 6. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. №460/37/12 Методика об’єктивізації оцінки ефективності базисної терапії при псоріатичному артриті.

 

Впровадження наукових розробок кафедри в практику охорони здоров’я в 2012-2013 рр.

 1. Матіящук І.Г., Амосова К.М., Яременко О.Б., Мінченко П.П. Діагностика системного атеросклерозу шляхом ультразвукового дослідження стегнових артерій (Україна, 2013).
 2. Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. Раціональна тактика проведення внутрішнньосуглобових ін’єкцій глюкокортикоїдів (Україна, 2013).
 3. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Стратегія базисної терапії у хворих з позасуглобовими проявами ревматоїдного артриту (Україна, 2012-2013).
 4. Яременко О.Б. Хронотерапія лікування глюкокортикоїдами хворих на ревматоїдний артрит (Україна, 2013).
 5. Яременко О.Б., Мурашко Н.К. Оптимізація шляхів управління болем при хронічних артропатіях (Україна, 2012-2013).
 6. Яременко О.Б. Диференційований вибір інгібіторів фактору некрозу пухлин-α при хронічних аутоімунних артропатіях (Україна, 2013).
 7. Яременко О.Б. Раціональний алгоритм проведення імунологічних досліджень при підозрі на системні ревматичні захворювання (Україна, 2013).
 8. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В. Диференційоване застосування імунноактивних засобів при хронічному обструктивному захворюванні легень.
 9. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В. Раціональний вибір коректорів гемореологічних порушень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.
 10. Дудка П.Ф., Кузнєцова-Арабулі Ю.В. Ефективність проведення цитопротекції при електричній нестабільності міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.
 11. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Раціональна тактика призначення лефлуноміду хворим на псоріатичний артрит з ураженням периферичних суглобів (Україна, 2012).
 12. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Раціональна тактика призначення лефлуноміду хворим на псоріатичний артрит з псоріатичним ураженням шкіри (Україна, 2012).

 

Нові методи діагностики і лікування, розроблені у 2013-2014 рр.

 1. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Спосіб прогнозування ефективності лікування ураження суглобів у хворих з псоріатичним артритом/ Патент України на корисну модель UA №83274 МПК G01N 33/48 A61B 8/08 А61B 5/00. Опубл. 27.08.2013р.
 2. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Спосіб прогнозування ефективності лікування псоріатичного ураження шкіри у хворих з псоріатичним артритом. Патент України на корисну модель UA №83275 МПК A61B 10/00. Опубл. 27.08.2013
 3. № 393 Яременко О.Б., Соколова Л.І., Дудка П.Ф., Бодарецька О.І., Добрянський Д.В., Кузнецова-Арабулі Ю.В., Брюзгіна Т.С. Спосіб прогнозування високого ризику розвитку та прогресування серцевої недостатності (СН) у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (ХІХС). Реєстр галузевих нововведень. – 2013. – Випуск 38-39. – частина ІІ. – С.84.
 4. № 384 Спосіб лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень препаратом фенспірид з урахуванням показників жирнокислотного спектру фосфоліпідів біологічних мембран. / Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Добрянський Д.В, Брюзгіна Т.С. // Реєстр галузевих нововведень. – 2013. – Випуск 38-39. – частина ІІ. – С. 77 – 78
 5. Реєстр №88/38/13. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л. Спосіб лікування рефрактерних форм гранулематозу з поліангіїтом (гранулематозу Вегенера) . Реєстр галузевих нововведень. – 2013. – Випуск 38-39. – частина І. – С. 62-63.
 6. № 383 Спосіб лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень антигомотоксичними препаратами з цитопротекторною дією / Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Добрянський Д. В., Брюзгіна Т. С. //Реєстр галузевих нововведень.-2013.-Випуск 38 – 39. – частина ІІ. – С. 76-77.
 7. № 394 Дудка П.Ф., Бодарецька О.І., Добрянський Д.В., Кузнецова-Арабулі Ю.В. Спосіб прогнозування ризику виникнення порушень серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).  Реєстр галузевих нововведень.-2013.-Випуск 38-39.-частина ІІ.- С. 84-85
 8. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Спосіб лікування хворих з раннім ревматоїдним артритом. Патент України на корисну модель UA №89819 МПК A61B 10/00 А61К 38/00. № u 2013 15402; заявл.30.12.2013, зареєстр. 25.04.2014 // Бюлетень №8 від 25.04.2014.
 9. Яременко О.Б., Микитенко Г.М.  Спосіб лікування хворих з пізнім ревматоїдним артритом. Патент України на корисну модель UA №89820 МПК  A61B 19/00 А61К 38/00. № u 2013 15403; заявл.30.12.2013, зареєстр. 25.04.2014 // Бюлетень №8 від 25.04.2014.
 10. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Спосіб прогнозування швидкості рентгенологічного прогресування раннього ревматоїдного артриту// Патент України на корисну модель UA №93022 МПК A61B 10/00 № u 2014 04637; заявл.30.04.2014, зареєстр. 10.09.2014 // Бюлетень №17 від 10.09.2014.
 11. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Спосіб прогнозування швидкості рентгенологічного прогресування пізнього ревматоїдного артриту// Патент України на корисну модель UA №93022 МПК A61B 10/00 № u 2014 04636; заявл.30.04.2014, зареєстр. 23.09.2014 // Бюлетень №17 від 23.09.2014.

 

Впровадження наукових  розробок  кафедри в практику охорони здоров’я в 2013-2014 рр.

 1. Федьков Д.Л., Яременко О.Б. Ультразвукова діагностика тендінопатій та гангліїв при запальних артропатіях (Київ, 2014).
 2. Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х., Федьков Д.Л. Раціональна тактика та техніка проведення внутрішнньосуглобових ін’єкцій глюкокортикоїдів (Україна, 2013-2014).
 3. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Стратегія прогнозування ефективності базисної терапії щодо рентгенологічного прогресування ревматоїдного артриту (Україна, 2013-2014).
 4. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Раціональна базисна терапія ревматоїдного артриту за наявності коморбідних станів (Україна, 2014).
 5. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Оптимізація лікувального алгоритму у хворих на системний червоний вовчак з ураженням шкіри (Київ, 2014).
 6. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Діагностичний алгоритм при підозрі на IgG4-залежне захворювання (Україна, 2014).

Нові методи діагностики і лікування, розроблені у 2014-2015 рр.

 1. Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Іорданова Н.Х., Кучмеровська Т.М. Спосіб прогнозування розвитку стійкої / пізньої лівошлуночкової недостатності у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка Патент України на корисну модель UA 96665 Україна, МПК A61B10/00 № u 2014 09973 заявл. 11.09.2014// опубл. 10.02.2015, Бюл.№3
 2. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Спосіб диференційної діагностики вузликового поліартеріїту та АНЦА-асоційованих васкулітів / Патент України на корисну модель UA №101111 МПК A61B 5/00. № u 2015 02366; заявл. 17.03.2015, зареєстр. 25.08.2015 //Бюлетень №16 від 25.08.2015 р.

Впровадження наукових  розробок  кафедри в практику охорони здоров’я в 2014-2015 рр.

 1. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Лікування специфічних уражень шкіри у хворих на системний червоний вовчак з використанням інгібіторів кальциневрину.
 2. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Оптимізація застосування пульс-терапії в ревматології.
 3. Яременко О.Б. Алгоритм ефективного та безпечного застосування знеболюючих засобів в терапевтичній практиці.
 4. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Удосконалення діагностики гранулематоза Вегенера (підтипи дебюту та варіанти клінічного перебігу).
 5. Дудка П.Ф. Застосування препаратів метаболічної дії при гострому коронарному синдромі.
 6. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В. Диференційоване застосування біологічних препаратів при порушенні імунологічної реактивності у хворих на ХОЗЛ.
 7. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Оцінка ризику розвитку стійкої/пізньої лівошлуночкової недостатності у хворих з гострим інфарктом міокарда із зубцем Q  і збереженою систолічною функцією лівого шлуночка (ЛШ) та основі визначення рівня гліцину в плазмі крові в день госпіталізації.
 8. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Прогнозування розвитку ішемічних ускладнень на основі визначення в день госпіталізації рівнів гліцину, серину та їх співвідношення в плазмі крові хворих з гострим інфарктом міокарда із зубцем Q.
 9. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Прогнозування ефективності застосування водорозчинної форми кверцетину у хворих з гострим інфарктом міокарда на основі дослідження амінокислотного складу плазми крові.