НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Видавнича діяльність

Кафедра веде активну видавничу діяльність. За останні 10 років науковий, лікувальний та педагогічний досвід її співробітників був узагальнений у понад 50 підручниках, навчально-методичних посібниках, монографіях і довідниках, основними з яких є нижченаведені.

Підручники:

 

kaf2-9_clip_image002

kaf2-9_clip_image004

kaf2-9_clip_image006

Внутрішня медицина: Підручник: У 3-х т. — Т. 1 / За ред. К.М. Амосової. — К.: Медицина, 2008. — 1056 с.

Внутрішня медицина: Підручник у 3-х т. — Т. 2 / За ред. К.М. Амосової. — К.: Медицина, 2009. — 1088 с.

Внутренняя медицина: Учебник: В 3-х т. — Т. 1 / Под ред. Е.Н. Амосовой. — К.: Медицина, 2008. — 1 064 с.

kaf2-9_clip_image007

kaf2-9_clip_image009

kaf2-9_clip_image011

Внутренняя медицина: Учебник: В 3-х т. — Т. 2 / Под ред. Е.Н. Амосовой. — К.: ВСИ «Медицина», 2010. — 1128 с.

Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1: Підручник // За ред. Б.А.Самури, А.С.Свінціцького. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 952 с.

Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 2: Підручник // За ред. Б.А.Самури, А.С.Свінціцького. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 792 с.

kaf2-9_clip_image013

lit1

lit2

 Сімейна медицина: У 3 кн.: Підручник. Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / О.М.Гиріна, Л.M.Пасієшвілі, Г.С.Попік [та ін.]. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 672 c.

Семейная медицина: в 3 кн. Кн. 1. Общие вопросы семейной медицины / О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик, А.С. Свинцицкий [и др.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – 672 с.

Family medicine: in 3 books. — Book 1: General Issues of Family Medicine / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna, A.S. Svintsitskyi [et al.]. – K.: AUS Medicine Publishing, 2016. – 560 p. 

 

Основні навчально-методичні посібники :

 

kaf2-9_clip_image015

kaf2-9_clip_image017

kaf2-9_clip_image019

Ревматичні хвороби та синдроми / А.С.Свінціцький, О.Б.Яременко, О.Г.Пузанова, Н.І.Хомченкова. – К.: «Книга плюс», 2006. – 680 с.

Свінціцький А.С. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення / А.С.Свінціцький. – К.: Медкнига, 2007. – 296 с.

Пороки серця в практиці сімейного лікаря / А.С.Свінціцький, І.М.Щуліпенко, О.М.Гиріна, В.І.Бульда; за ред. А.С.Свінціцького, І.М.Щуліпенка. – К.: МПБП «ГОРДОН», 2010. – 444 с.

kaf2-9_clip_image021

kaf2-9_clip_image023

kaf2-9_clip_image025

Діагностика та лікування захворювань системи крові / А.С.Свінціцький, С.А.Гусєва, С.В.Скрипниченко, І.О.Родіонова. – К.: Медкнига, 2011. – 336 с.

Острогляд А.В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба / А.В.Острогляд, А.С.Свінціцький, В.І.Вдовиченко. – Львів, 2011. – 199 с.

Жовчний рефлюкс у клінічній практиці: Навчальний посібник / В.І.Вдовиченко, А.С.Свінціцький, Г.І.Ковальчук [та ін.] – Львів, 2012. – 80 с.

kaf2-9_clip_image029

kaf2-9_clip_image031

lit3

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.С. Свинцицкий [и др.]. – Справочник врача «Пульмонолог. Фтизиатр». – К.: ТОВ «Доктор-Медиа», 2013. – 572 с.

Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практикиА.С.Свінціцький, О.О.Абрагамович, П.М.Боднар [та ін.]; за ред.А.С.Свінціцького . – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 1272 с.

Діагностика та лікування хвороб нирок / А.С. Свінціцький, В.О. Мойсеєнко. – К.: Медкнига, 2014. – 404 с.

 

Практикуми :

 

kaf2-9_clip_image033

kaf2-9_clip_image035

kaf2-9_clip_image037

Практикум з внутрішньої медицини. Гастроентерологія. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 180 с.

Практикум з внутрішньої медицини. Пульмонологія. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 152 с.

Практикум з внутрішньої медицини. Гематологія. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 136 с.

kaf2-9_clip_image039

kaf2-9_clip_image041

kaf2-9_clip_image043

Практикум з внутрішньої медицини. Кардіологія. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 272 с.

Практикум з внутрішньої медицини. Ревматологія. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 196 с.

Практикум з внутрішньої медицини. Нефрологія. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 88 с.

 

Основні монографії :

 

kaf2-9_clip_image045

kaf2-9_clip_image047

kaf2-9_clip_image049

Кардиопротекторы / И.С.Чекман, Н.А.Горчакова, С.Б.Французова [и др.]. – К., 2005. – 204 с.

Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність і прийнятність для пацієнта / І.С.Чекман, О.П.Вікторов, Н.О.Горчакова, А.С.Свінціцький [та ін.] – К.: Поліграф плюс, 2011. – 118 с.

Псориатический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение) / А.А.Бурьянов, В.П.Кваша, А.С.Свинцицкий [и др.]; под ред. А.А.Бурьянова, В.П.Кваши. – К.: Ленвит, 2009. – 234 с.

kaf2-9_clip_image051

kaf2-9_clip_image053

kaf2-9_clip_image055

Остеоартроз: генезис, діагностика, лікування / О.А.Бур’янов, Т.М.Омельченко, А.С.Свінціцький [та ін.]; за ред. О.А.Бур’янова, Т.М.Омельченка. – К.: Ленвіт, 2009. – 203 с.

Експериментальна артеріальна гіпертензія: вплив лікарських засобів / М.І.Загородний, Р.С.Довгань, О.О.Нагорна [та ін.]. – К.: «Задруга», 2014. – 280 с.

Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению / А.С.Свинцицкий, Г.А.Соловьева, Е.Л.Кваченюк, С.А.Нагиева. – К.: ООО «Люди в белом», 2014. – 32 с.

 

Монографії з історії кафедри :

 

kaf2-9_clip_image057

kaf2-9_clip_image059

kaf2-9_clip_image061

Свінціцький А.С. Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова / А.С. Свінціцький, М.І. Дземан, Г.В. Шило. — К.: Т-во “Знання” України, 2009. — 179 с.

Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження) / І.М.Трахтенберг, Л.А.Пиріг, А.С. Свінціцький [та ін.]; за заг. ред. В.Ф.Москаленка, А.С.Свінціцького. – К.: «Медкнига», 2013. – 184 с.

Лікар світлої мудрості (до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука): біобібліографічний покажчик // Л.Є.Корнілова, Н.І.Мамедова, І.А.Свінціцький; за заг. ред. А.С.Свінціцького, Р.І.Павленко. – К.: КІМ, 2013. – 108 с.

Науково-практичний журнал:

practitioner_2016

Кафедра з 2012 р. видає науково-практичний журнал Практикуючий лікар, в якому висвітлюється актуальна інформація для лікарів-практиків усіх спеціальностей.

Головний редактор – професор А.С. Свінціцький.

Інтернет-сайт: www.likar-praktik.kiev.ua

Видавець: Видавничий дім “Медкнига” (www.medkniga.kiev.ua).