НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Новини

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ОСВІТНЯ СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

 

26-27 квітня 2018 року на клінічній базі кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в ДЗ “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України” вчергове відбувся українсько-німецький семінар для лікарів ультразвукової діагностики.

Підвалини цієї плідної співпраці були закладені ще у 1999 році, коли розпочалася реалізація спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України і благодійного фонду “Діти Чорнобиля” федеральної землі Нижня Саксонія (Федеративна Республіка Німеччина). Відтоді терапевтична клініка імені академіка В.М. Іванова щорічно гостинно зустрічає медиків з різних куточків України, які мають змогу безкоштовно вдосконалити свої знання та навички з актуальних проблем ультразвукової діагностики на рівні європейських стандартів.

Керівниками курсу є авторитетні вчені та лікарі-практики: провідний лікар клініки акушерства та гінекології Ганноверського медичного університету, професор Фрідріх Дегенгардт, головний хірург Ганноверської регіональної клініки “Нордштадт” Йорг Сімановські, завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Анатолій Свінціцький і головний лікар ДЗ “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України” Валентина Коломейчук.

Перед слухачами курсів виступила керуюча справами благодійного фонду “Діти Чорнобиля” доктор Сібіла Глоземейер, яка відзначила, що за роки співпраці підвищили власну кваліфікацію в рамках проекту понад 1700 лікарів, у тому числі із закладів охорони здоров’я, які були оснащені апаратами ультразвукової діагностики за допомогою фонду.

Цього року в семінарі взяли участь понад 200 лікарів, які дізналися багато нової інформації з питань сонографії в галузях внутрішньої медицини, педіатрії, ортопедії, гінекології, акушерства тощо.

Проведення заходів такого високого рівня є свідченням значного міжнародного авторитету нашої Alma mater і надає лікарям унікальні можливості для постійного професійного розвитку.

Професор А.С. Свінціцький виступає перед слухачами курсі

Учасники українсько-німецького семінару

Професор Фрідріх Дегенгардт читає лекцію з питань ультразвукової діагностики гінекологічних захворювань

 

 

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ

14 березня 2018 року на базі ДЗ “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України” відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Темою науково-практичної дискусії був важливий клінічний аспект професійної діяльності лікарів різного фаху: “Анафілактичні реакції при застосуванні лікарських засобів”. Проблема зацікавила студентів різних факультетів, оскільки надання допомоги при невідкладних станах є однією з найважливіших компетенцій, які необхідно здобути протягом навчання в університеті.

На засіданні було представлено 3 студентські доповіді за результатами дослідження сучасної медичної літератури та вітчизняних і міжнародних нормативних документів стосовно обраної тематики. З першою доповіддю “Надання медичної допомоги при анафілактичних реакціях у дорослих згідно з медико-технологічними документами МОЗ України” виступила студентка 6-го курсу медичного факультету №4 Чир Марина. Вона висвітлила основні клінічні прояви та перелік лікувальних заходів при анафілаксії, що передбачені чинними протоколами надання медичної допомоги дорослим. Студентка 6-го курсу медичного факультету №4 Карвась Наталія доповіла результати дослідження “Безпека використання контрастних речовин при проведенні комп’ютерної томографії”. Зокрема, було подано стислу характеристику сучасних контрастів, зареєстрованих в Україні, вказано чинники підвищеного ризику та протипокази до використання контрастних речовин у радіологічних дослідженнях. З темою “Анафілактичні реакції, пов’язані із застосуванням місцевих анестетиків у стоматології” виступила студентка 5 курсу стоматологічного факультету Супрунюк Олександра, яка нагадала присутнім сучасну класифікацію лікарських засобів для місцевого знеболення та можливі ризики їх застосування. Всі доповідачі звертали увагу на етапи невідкладних терапевтичних заходів та порядок їх проведення. Було проведено тренування з використанням системи “Епіпен” для автоматичного введення адреналіну при екстрених медичних ситуаціях.

Керівник гуртка, доцент Богомаз В.М. зробив заключну доповідь на тему: “Ризики медичних втручань. Інформована згода та відмова пацієнта при отриманні медичної допомоги”, в якій зазначив юридичні та організаційні аспекти медичної практики при застосуванні потенційно загрозливих медичних технологій. Були обговорені конкретні медико-соціальні ситуації та порядок роботи лікарів при них з метою запобігання негативних правових та фінансових наслідків для медичного персоналу.

 

Обговорення доповідей учасниками засідання

 

Професор А.С. Свінціцький, доцент В.М. Богомаз і асистент І.А. Свінціцький разом з гуртківцями кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ

 

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В РОБОТІ 25-ГО ОБ’ЄДНАНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ТИЖНЯ (ІСПАНІЯ)

27 жовтня – 1 листопада 2017 року провідні гастроентерологи з усіх куточків світу зустрілися у Барселоні (Іспанія) під час 25-того Об’єднаного європейського гастроентерологічного тижня (25th United European Gastroenterology Week). У рамках зазначеного наукового форуму було висвітлено результати останніх експериментальних та клінічних досліджень в галузях гастроентерології, ендоскопії та гепатології, проведено численні тренінги, представлено широку номенклатуру різноманітного діагностичного обладнання тощо.

Цього року в конференції взяли участь близько 13 тисяч вчених і лікарів-практиків з 116 країн світу. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця представляли співробітники кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (завідувач – професор Свінціцький А.С.): асистенти Барабанчик О.В., Бірюченко І.В. та клінічний ординатор Бондаренко Н.О. Участь у даному міжнародному заході дала змогу молодим науковцям кафедри здобути нові знання та поділитися власним досвідом з колегами з усього світу. Так, до наукової програми було включено доповідь на тему: “Effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors in patients with non-erosive reflux disease: a randomized trial” (автори: Бірюченко І.В., Бондаренко Н.О., Свінціцький А.С.). Робота викликала значний інтерес у багатьох учасників конференції та була високо відзначена науковим комітетом зібрання.

Також у рамках наукового форуму асистенти кафедри Барабанчик О.В. та Бірюченко І.В. пройшли тренінги з терапевтичної ендоскопії та базового ультразвукового дослідження органів черевної порожнини.

Участь у міжнародних заходах такого високого рівня є запорукою постійного професійного розвитку лікарів та молодих науковців і дає змогу налагодити нові контакти для майбутньої співпраці.

 


Делегація кафедри на 25-ому Об’єднаному європейському гастроентерологічному тижні (Барселона, Іспанія)

Клінічний ординатор Бондаренко Н.О. виступає зі стендовою доповіддю на тему: “Effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors in patients with non-erosive reflux disease: a randomized trial

 

Асистент Бірюченко І.В. проходить тренінг з ендоскопії

 

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ КАФЕДРИ

Згідно з наказом по НМУ №377 від 15.06.2017 р., з 01.09.2017 р. кафедру внутрішньої медицини №3 перейменовано в кафедру внутрішніх хвороб стоматологічного факультету.

 

news1

Відповідно до затвердженого МОЗ і НАМН України Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 4-5 жовтня 2016 р. на базі кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулися Четверті наукові читання пам’яті професора Анатолія Петровича Пелещука на тему: “Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини”.

Науковий форум загалом відвідало понад 150 лікарів терапевтичних фахів, лікарів-інтернів і студентів старших курсів, а доповідачами виступили відомі вітчизняні вчені, які представляли Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національну медичну академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, Харківський національний медичний університет, ДУ “Інститут нефрології НАМН України” та Універсальну клініку “Оберіг”.

Тематика цього заходу охоплювала надзвичайно велике коло питань:

  • київська терапевтична школа професора Анатолія Петровича Пелещука: від витоків до сьогодення;
  • впровадження досягнень теоретичної медицини в практику лікаря-терапевта;
  • діагностика, лікування та профілактика захворювань внутрішніх органів на засадах доказової медицини;
  • коморбідні стани в сучасній клініці внутрішньої патології;
  • новітні освітні технології у фаховій підготовці лікарів-інтерністів на до- та післядипломному етапах;
  • етичні та правові засади діяльності медичних працівників у сучасних умовах.

Читання розпочалися з висвітлення деяких сторінок історії та гуманістичних традицій київської терапевтичної школи. Так, чималий інтерес становила доповідь професора А.С. Свінціцького про славетну постать професора А.П. Пелещука в історії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Наступним взяв слово професор Т.Д. Никула, який поділився спогадами про національний патріотизм школи Анатолія Петровича. Підсумував це пленарне засідання виступ академіка НАМН України, професора Л.А. Пирога про засади медичної деонтології в галузі клінічної нефрології.

Надалі спікери наукового форуму приступили до обговорення важливості впровадження останніх досягнень медичної науки в практику лікаря-терапевта. Зокрема, вони детально розглянули значення контролю домашнього артеріального тиску для підвищення ефективності антигіпертензивної терапії та оптимізації прихильності до лікування хворих з артеріальною гіпертензією в щоденній амбулаторній практиці (член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова, доцент Ю.В. Руденко), можливості медикаментозної корекції NO-залежної кардіоваскулярної патології в осіб літнього й похилого віку (професор І.П. Катеренчук), особливості дебюту, прогнозу і фармакотерапії АНЦА-асоційованих васкулітів (професор О.Б. Яременко), сучасні міжнародні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики подагри (професор А.С. Свінціцький), роль гіперурикемії та подагри в розвитку кардіоваскулярних ускладнень (д.мед.н. В.Є. Кондратюк), імуногенетику бронхіальної астми (професор А.І. Курченко, д.мед.н. Ю.А. Бісюк).

Жвавий інтерес в учасників читань також викликали доповіді на пленарному засіданні “Міждисциплінарні проблеми в сучасній клініці внутрішньої медицини”. Так, провідні українські інтерністи у своїх виступах висвітили роль пробіотиків у терапії цукрового діабету типу 2 (професор П.М. Боднар, доцент Г.П. Михальчишин), особливості поєднаного перебігу цукрового діабету типу 2 та хронічного панкреатиту (професор Л.В. Журавльова), значення кишкової мікробіоти в розвитку метаболічного синдрому (професор О.Ю. Губська), концепцію глибокої ремісії у хворих на запальні захворювання кишки (професор А.Е. Дорофеєв), новітні стратегії діагностики та лікування синдрому подразненої кишки (д.мед.н. Г.А. Соловйова), принципи раціонального застосування гепатопротекторів у комплексній терапії хвороб гепатобіліарної системи (професор В.О. Мойсеєнко), цікаві клінічні випадки автоімунних захворювань, які супроводжуються лихоманкою (доцент А.І. Таран), сучасні аспекти ведення пацієнтів із інфекціями сечової системи (ст.н.с. І.М. Шіфріс), історико-генезисні та методологічні засади й інформаційне забезпечення впровадження  доказового підходу в клініці внутрішньої медицини (д.мед.н. О.Г. Пузанова), методологію ризик-менеджменту в управлінні медичним персоналом (доцент В.М. Богомаз).

На другий день наукового форуму слово було надано молодим вченим, які ознайомили всіх присутніх з результатами власних наукових досліджень. Виголошені доповіді стосувалися низки актуальних питань з різних напрямів внутрішньої медицини. Так, було представлено сучасні підходи до діагностики та лікування ішемічної хвороби серця (І.А. Свінціцький), доброякісних новоутворень печінки (А.В. Антоненко), неалкогольної жирової хвороби печінки (О.В. Барабанчик, Н.В. Динник), гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Н.О. Бондаренко), первинного склерозивного холангіту (І.О. Бердник), а також проаналізовано особливості використання пацієнтами міста Києва інформації з Інтернет-ресурсів для медичних потреб (М.С. Сондак).

Вирішення поставлених під час конференції завдань матиме значний вплив на подальший розвиток вітчизняної терапевтичної науки і практики, забезпечення високого рівня надання медичної допомоги населенню, імплементацію європейських стандартів підготовки та підвищення кваліфікації інтерністів, а також виховання студентів і молодих лікарів на засадах загальнолюдських цінностей, професійної етики та правової культури.

Проведення наукових читань пам’яті професора А.П. Пелещука вже стало доброю традицією в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Цей захід відбувся напередодні святкування 175-річного ювілею навчального закладу і вчергове засвідчив всю велич особистості Анатолія Петровича й створеної ним школи, яка сьогодні успішно продовжує інтегрувати науковий, освітній та лікувальний процеси на високому рівні.

 

Матеріал підготовлено відповідальним секретарем
організаційного комітету читань І.А. Свінціцьким

news2

6 жовтня 2015 р. на базі кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулися Треті наукові читання пам’яті професора Анатолія Петровича Пелещука на тему: Міжфахова інтеграція у клініці внутрішньої медицини.

Цьогорічний науковий форум налічував понад 200 учасників, серед яких були лікарі терапевтичного профілю (кардіологи, гастроентерологи, ревматологи, нефрологи, ендокринологи, пульмонологи, алергологи, імунологи), лікарі-інтерни і студенти старших курсів.

 

news3

Науковий форум викликав значний інтерес серед представників терапевтичної спільноти

 

Програма читань охоплювала широке коло проблемних питань з різних напрямів внутрішньої медицини, фахової підготовки лікарів-інтерністів на до- та післядипломному етапах, а також етичних і правових засад діяльності медичних працівників у сучасних умовах. Особливу увагу також було приділено історії та гуманістичним традиціям київської терапевтичної школи. У своїй спільній доповіді професор В.П. Шипулін і Д.І. Назаренко (Національний музей медицини України) детально висвітили віхи життя і діяльності видатного клініциста та громадського діяча, професора Карла Генріховича Трітшеля. Не менш захопливими були й спогади професора А.С. Свінціцького про багаторічного керівника курсу військово-польової терапії при кафедрі госпітальної терапії №2 Київського медичного інституту, професора Миколу Федоровича Скопіченка, приурочені до 95-річного ювілею вченого, а також професора Т.Д. Никули – про виховну роботу зі студентами та молодими вченими на кафедрах, очолюваних професором Анатолієм Петровичем Пелещуком. Професор В.О. Мойсеєнко у своєму виступі наголосила на важливому місці етики та деонтології у структурі медичних дисциплін, адже саме знання основних деонтологічних принципів діяльності лікаря є першоосновою для його формування як висококваліфікованого та високоморального фахівця.

На наступному пленарному засіданні провідні вітчизняні науковці розглянули низку актуальних проблем сучасної кардіології, зокрема питання ефективності алгоритмізованої антигіпертензивної терапії в реальній клінічній практиці (член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова, доцент Ю.В. Руденко від імені учасників програми “ПЕРФЕКТ”), персоналізованої стратегії вибору антитромбоцитарної та антикоагулянтної терапії у хворих з нестабільними формами ішемічної хвороби серця та порушенням мозкового кровообігу (член-кореспондент НАМН України, професор В.З. Нетяженко), сучасних реалій та перспективних напрямів кардіопротекції (професор І.П. Катеренчук), особливостей діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку (д.мед.н. В.Є. Кондратюк), епідеміологічних і клінічних аспектів резистентної артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок (старший науковий співробітник І.М. Шіфріс).

Значний інтерес серед слухачів викликало пленарне засідання “Міждисциплінарні проблеми у сучасній клініці внутрішньої медицини”, яке в черговий раз засвідчило важливість міжфахової інтеграції при веденні пацієнтів терапевтичного профілю. Вчені з Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України та ДУ “Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України” у своїх доповідях детально обговорили низку актуальних питань нинішньої медичної науки і практики: гіпоксію (професор В.Я. Березовський), IgG4-залежне захворювання (професор О.Б. Яременко), неалкогольну жирову хворобу печінки (професор А.С. Свінціцький), НПЗП-ентеропатії (професор О.Ю. Губська), риносинуїти (д.мед.н. С.Е. Яремчук) тощо.

news4

Обговорення доповідей учасниками читань (зліва направо): доцент А.І. Таран, професор О.Б. Яременко, професор А.С. Свінціцький, професор В.О. Мойсеєнко, професор В.Я. Березовський

 

На заключному засіданні наукового форуму молоді вчені кафедр внутрішньої медицини №3, пропедевтики внутрішньої медицини №1, а також клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики представили усім присутнім результати власних наукових пошуків, продемонструвавши глибокі знання з досліджуваних проблем.

 

Матеріал підготовлено відповідальним секретарем
організаційного комітету читань І.А. Свінціцьким

 

 

ПРОФЕСОРА А.С. СВІНЦІЦЬКОГО ВІДЗНАЧЕНО ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

 

9 квітня 2015 р. на урочистому засіданні у Посольстві Республіки Польща в Україні Броніслав Коморовський зустрівся з представниками польських громадських організацій, які діють в нашій країні. Президент висловив щиру вдячність громадянам України польського походження за їх великий внесок у справу зміцнення дружби між польським та українським народами, а також за поглиблення контактів і співпраці в різних напрямах культури, освіти, науки та ряду галузей народного господарства між двома країнами. За багатолітню сумлінну діяльність і налагодження ефективного співробітництва найвидатнішим представникам польської громади в Україні Президент Республіки Польща вручив державні нагороди.

Кавалерським Хрестом Ордену “За заслуги перед Республікою Польща” було відзначено голову Українського товариства лікарів польського походження при Спілці поляків України, завідувача кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора А.С. Свінціцького.

Щиро вітаємо Анатолія Станіславовича з міжнародним визнанням його заслуг та бажаємо йому міцного здоров’я і подальших звершень!

news5

Посвідчення про нагородження А.С. Свінціцького Кавалерським Хрестом Ордену За заслуги перед Республікою Польща

news6

Президент Республіки Польща вручає професору А.С. Свінціцькому орден

 

news7

Колективна фотографія всіх нагороджених осіб з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським

 

 

 

kaf2-12_clip_image002

 

30 вересня – 1 жовтня 2014 р. відбулися Другі читання пам’яті професора А.П. Пелещука і Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні питання внутрішньої медицини, приурочені до 100-річчя ДЗ “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України” і 80-річчя кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У заходах взяли участь понад 200 інтерністів різних фахів: терапевти, кардіологи, нефрологи, гастроентерологи, ревматологи, пульмонологи, ендокринологи, лікарі загальної практики, клінічні фармакологи, а також молоді вчені.

Початок роботи форумів був покладений на урочистому їх відкритті. Зі вступним словом до учасників звернувся ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова, яка наголосила на надзвичайній важливості подібних заходів як з наукової точки зору, так й з виховної, і привітала колективи кафедри і лікарні з нагоди ювілейних дат.

kaf2-12_clip_image004

Ректор НМУ, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова звертається зі вступним словом до учасників Других читань пам’яті професора А.П. Пелещука і Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання внутрішньої медицини

З вітальними словами виступили також й інші запрошені гості – відомі науковці, громадські діячі, митці, доля яких пов’язана з цією легендарною клінікою та її співробітниками, серед яких постать професора А.П. Пелещука – одна із найвизначніших.

Читання пам’яті Анатолія Петровича розпочалися з доповіді заступника головного лікаря з медичних питань ДЗ “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України” І.О. Тертишного, який розповів усім присутнім про столітній досвід роботи закладу, його досягнення і перспективи подальшого розвитку. У виступі завідувача кафедри внутрішньої медицини №3, професора А.С. Свінціцького було висвітлено основні віхи історичного шляху і численні здобутки на ниві практичної охорони здоров’я і медичної освіти та науки славетної терапевтичної школи академіка АН УРСР та АМН СРСР, професора В.М. Іванова, яка є гідною спадкоємницею славетних гуманістичних традицій, закладених на початку минулого століття академіком Ф.Г. Яновським.

 

kaf2-12_clip_image006

Доповідь професора А.С.Свінціцького про сторінки історії та сьогодення славетної терапевтичної школи академіка Вадима Миколайовича Іванова

 

Поділився своїми спогадами та враженнями про миті спілкування з велетнем вітчизняної терапії другої половини ХХ століття професором А.П. Пелещуком й академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор І.М. Трахтенберг. У своєму виступі Ісаак Михайлович зупинився на багатьох актуальних проблемах сьогодення, згадував їх обговорення та пошук можливих шляхів розв’язання спільно з Анатолієм Петровичем та іншими видатними постатями.

Після завершення читань розпочалася робота пленарних наукових засідань, на яких були заслухані доповіді провідних вітчизняних вчених з Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (член-кореспонденти НАМН України В.З. Нетяженко та І.С. Чекман, професори О.А. Бур’янов, В.О. Мойсеєнко, Т.Д. Никула, А.С. Свінціцький, В.В. Храпач, О.Б. Яременко, доценти В.М. Богомаз, С.В. Трунова), Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (академік НАМН України Л.А. Пиріг, професори Г.А. Анохіна, О.Й. Жарінов, Л.В. Хіміон), ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” (професор І.П. Катеренчук), Харківського національного медичного університету (професор Л.В. Журавльова), ДУ “Інститут нефрології НАМН України” (старший науковий співробітник І.М. Шіфріс) тощо. У своїх виступах вони обговорили широке коло проблемних питань сучасної кардіології, нефрології, ревматології, гастроентерології, сімейної медицини, клінічної фармакології, пластичної хірургії, підготовки терапевтів на до- та післядипломному етапах, етичних і правових засад діяльності лікарів у сучасних умовах.

 

kaf2-12_clip_image010

Спілкування у кулуарах наукових форумів

 

У рамках конференції також були проведені симпозіум “Засади доказової медицини у практиці лікаря-інтерніста” та презентація української версії бази знань “eMPendium: внутрішні хвороби” (http://empendium.mp.pl/ua) – заснованої виключно на даних доказової медицини сучасної освітньої платформи, в основу якої покладено довідник “Choroby wewnętrzne – kompendium” (головні редактори: професор А. Щеклік, д-р мед. П. Гаєвські).

На наступний день відбулася лекція головного лікаря Лабораторії сну “УкрТелеМед”, доцента Ю.Н. Погорецького на тему: “Сучасні методи діагностики та лікування синдрому обструктивного апное сну”, а також засідання молодіжної секції. Усі доповідачі блискуче представили результати власних наукових пошуків, продемонструвавши глибокі знання з досліджуваних проблем. Тематика наукових робіт охоплювала різні аспекти діагностики та лікування багатьох захворювань внутрішніх органів, отримані дані відрізнялися науковою новизною та становили інтерес для практичної діяльності, а зроблені висновки були ґрунтовними.

Започаткована минулоріч чергова традиція в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця – проведення читань пам’яті професора А.П. Пелещука та широкомасштабної інтерністичної науково-практичної конференції – має своє продовження й сьогодні, об’єднуючи різні покоління лікарів і розвиваючи науково-педагогічний потенціал нашої alma mater.

 

Матеріал підготовлено відповідальним секретарем
організаційного комітету читань І.А. Свінціцьким

news8

26-27 вересня 2013 р. на базі кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулися Перші читання та Міжнародна науково-практична конференція Актуальні питання внутрішньої медицини, присвячені 100-річчю від дня народження фундатора київської терапевтичної школи другої половини ХХ століття, заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР і премій імені М.Д. Стражеска та Ф.Г. Яновського НАН України, доктора медичних наук, професора А.П. Пелещука.

У заходах з нагоди ювілею патріарха вітчизняної терапевтичної науки та практики взяли участь понад 200 науковців з чотирьох країн світу (Україна, Росія, Білорусь, Узбекистан).

Початок роботи наукових форумів був покладений на урочистому їх відкритті. Зі вступним словом до учасників звернувся проректор з наукової роботи, академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, який підкреслив, що постать професора А.П. Пелещука – це взірець служіння медицині, хворій людині, науці, а сформована ним наукова школа досягла значних успіхів і є широковідомою в Україні та за її межами.

З привітаннями та короткими спогадами також виступили запрошені гості – відомі науковці, які мали честь навчатися в Анатолія Петровича та особисто його знати (член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова, член-кореспондент НАМН України, професор В.З. Нетяженко, професор О.А. Бур’янов, професор В.В. Храпач, професор О.Б. Яременко).

Перше пленарне засідання розпочалося з доповіді найближчого учня професора А.П. Пелещука, завідувача кафедри внутрішньої медицини №3, професора А.С. Свінціцького, який детально розповів усім присутнім про основні віхи життя та діяльності патріарха київської терапевтичної школи.

Поділилися своїми спогадами та враження про миті спілкування з велетнем вітчизняної терапії другої половини ХХ століття й інші його учні та колеги: академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор Л.А. Пиріг (“Незабутні роки поруч з Учителем”), професор Т.Д. Никула (“23 роки в школі професора А.П. Пелещука”), доцент К.М. Ревенок (“Світлій пам’яті Вчителя”), к.мед.н. Ю.Г. Віленський (“Анатолій Петрович Пелещук: київська акварель кистями століття”) та І.М. Сорока (“Герой нашого часу”).

news9

Професор А.С. Свінціцький виступає з доповіддю про основні віхи життя та діяльності професора А.П. Пелещука

 

Після завершення читань розпочалася робота пленарних наукових засідань, на яких були заслухані доповіді провідних вітчизняних інтерністів з Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова, член-кореспондент НАМН України, професор В.З. Нетяженко, член-кореспондент НАН і НАМН України, професор І.С. Чекман, професор П.М. Боднар, професор В.О. Мойсеєнко, професор Т.Д. Никула, професор А.С. Свінціцький), Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор Л.А. Пиріг, професор О.Й. Жарінов), ДУ “Інститут нефрології НАМН України” (член-кореспондент НАМН України, професор М.О. Колесник), ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України” (професор С.М. Коваль), ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” (професор А.П. Кузьміна), Харківського національного медичного університету (професор Л.В. Журавльова), Буковинського державного медичного університету (професор О.І. Федів) тощо.

У своїх виступах вони обговорили багато актуальних проблем сучасної нефрології (“Ренальна коморбідність в клініці внутрішніх хвороб”, “Хронічна хвороба нирок в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення”, “Використання кето/амінокислот при лікуванні хронічної хвороби нирок ІV-V стадій в умовах України”, “Трансплантація нирки як міждисциплінарна проблема”), кардіології (“Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою”, “Залізодефіцит як нова терапевтична ціль при хронічній серцевій недостатності”, “Рефрактерна артеріальна гіпертензія”, “Перспективи застосування препаратів магнію в кардіологічній практиці”), ревматології (“Сучасні засади фармакотерапії остеоартрозу”, “Анемія – коморбідний стан при ревматичних хворобах”), діабетології (“Патогенетичні основи терапії цукрового діабету 2 типу”, “Актуальні підходи до лікування діабетичної нейропатії”, “Особливості ремоделювання серця та їх взаємозв’язки з клінічними, метаболічними і гормональними показниками у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу”), пульмонології (“Показники біоімпендансометрії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із ожирінням”), гастроентерології (“Клініко-діагностичні аспекти хронічних панкреатитів на Закарпатті”) тощо.

На наступний день відбувалося засідання молодіжної секції, яке стало чудовою нагодою для молодих вчених розкрити свій інтелектуальний потенціал, порівняти рівень особистих наукових здобутків з досягненнями інших дослідників з усієї України. Представники ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” (к.мед.н. Ю.В. Гавалко), ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України” (І.Р. Вишневська), Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (І.М. Дземан, Н.В. Динник, Н.Є. Долгая, І.В. Корендович, І.А. Свінціцький) та медичного інституту Сумського державного університету (М.А. Гордіна) блискуче представили результати власних наукових пошуків, продемонструвавши глибокі знання з досліджуваних проблем. Надзвичайно приємно відзначити, що під час обговорення праць вони давали конкретні та змістовні відповіді на численні запитання слухачів. Тематика наукових робіт охоплювала різні аспекти діагностики та лікування багатьох захворювань внутрішніх органів, отримані дані відрізнялися науковою новизною та становили інтерес для практичної діяльності, а зроблені висновки були ґрунтовними.

Під час наукових форумів також було презентовано дві монографії: “Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук” (за редакцією академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка і професора А.С. Свінціцького) і “Лікар світлої мудрості: біобібліографічний покажчик” (за редакцією професора А.С. Свінціцького і Р.І. Павленко). У першій з вищевказаних книг висвітлені основні віхи життєвого шляху, наукової, педагогічної, лікарської та громадської роботи корифея вітчизняної терапії, містяться спогади А.П. Пелещука та багатьох його учнів, друзів, колег і тих, кого доля звела з цією непересічною людиною, а в другій – інформація про життя і діяльність Анатолія Петровича, хронологічний, алфавітний покажчики його праць, список співавторів і літератури про нього.

Усі матеріали конференції (понад 60 статей і 80 тез наукових доповідей) опубліковані в журналі “Практикуючий лікар”.

Людина широкої ерудиції та високої культури, спостережливий лікар, вчений-енциклопедист, прекрасний педагог, доброзичливий до кожного – саме так характеризують Анатолія Петровича численні його учні та колеги. Започаткована нова традиція в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця – проведення читань пам’яті професора А.П. Пелещука – матиме своє продовження й в майбутньому, аби молодь пам’ятала про видатного патріота, медика, науковця та особистість, життя якого є взірцем для наслідування.

 

Матеріал підготовлено відповідальним секретарем
організаційного комітету читань І.А. Свінціцьким

 

 

ДОЦЕНТА К.М. РЕВЕНОК ВІДЗНАЧЕНО ПРЕСТИЖНОЮ НАГОРОДОЮ ЖІНКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

 

20 жовтня 2012 р. у стінах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії “Жінка ІІІ тисячоліття”, на якій однією з переможниць було визнано доцента кафедри внутрішньої медицини №3, лікаря з 57-річним стажем Катерину Миколаївну Ревенок.

В свої 82 роки вона щодня лікує десятки людей та вчить майбутніх лікарів благородній професії. Своїм професіоналізмом, відданістю, працелюбством та щирістю Катерина Миколаївна заслужила любов та повагу колег, довіру пацієнтів та їхніх рідних. Ця прекрасна жінка щедро ділиться своїм досвідом та педагогічним талантом зі студентами, інтернами та практичними лікарями. Кандидат медичних наук, доцент, автор більше 150 наукових праць, рятівниця багатьох життів, чуйна мама та бабуся, а тепер ще й достойна володарка почесного звання “Жінка третього тисячоліття” щодня показує неоціненний приклад усім оточуючим. Привітати її у цей день прийшли колектив кафедри, її колеги, учні та послідовники.

Професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Валентина Олексіївна Мойсеєнко: “Мені випала честь, будучи студенткою п’ятого курсу, потрапити на навчання до Катерини Миколаївни та з її легкої руки згодом стати клінічним ординатором кафедри, на якій вона працювала. Прекрасний клініцист та лікар від Бога дала мені професійну путівку в життя”.

Хай Бог дає Вам сили та натхнення на подальшу працю, а Ваше серце буде сповнене любові, Катерина Миколаївно!

news10

Катерина Миколаївна Ревенок – лауреат Всеукраїнської премії Жінка ІІІ тисячоліття

 

news11

Учні та колеги вітають К.М. Ревенок з отриманням почесної нагороди