НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Навчально-методична робота

  1. План роботи кафедри на 2018/2019 навчальний рік.
  2. План виробничих і методичних нарад кафедри на осінньо-зимовий семестр 2018/2019 навчального року.
  3. План виробничих і методичних нарад кафедри на весняно-літній семестр 2018/2019 навчального року.

Співробітники кафедри забезпечують проведення виробничої практики “Догляд за хворими” (2 курс), а також викладання навчальних дисциплін “Пропедевтика внутрішньої медицини” (2 курс), “Внутрішня медицина” (3-4 курс), “Екстрена і невідкладна медична допомога” (5 курс) та курсів за вибором “Деонтологія в медицині” (2 курс), “Методологія доказової медицини” (4 курс) українською, російською та англійською мовами для студентів стоматологічного факультету.

Доцент Н.І. Хомченкова брала участь в підготовці Освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціаліста та Освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”. Співробітники клініки (А.С. Свінціцький, Н.І. Хомченкова, Н.П. Козак) були розробниками єдиної для всіх вищих медичних навчальних закладів України методики проведення випускних іспитів як складової державної атестації.
З часу впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок-2” і “Крок-3” представники кафедри постійно залучаються до роботи Центру тестування МОЗ України для створення і поповнення банку тестових завдань, а також проводять їх експертизу.

У клініці активно ведеться підготовка магістрів медицини, клінічних ординаторів, очних і заочних аспірантів. Кафедра у 1972-2015 рр. відповідала за методичне керівництво інтернатурою з внутрішніх хвороб. Співробітники клініки брали участь в розробці Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації з фаху “Внутрішні хвороби”, освітнього стандарту і навчальної програми підготовки в магістратурі керівників закладів охорони здоров’я за спеціальністю “Організація і управління охороною здоров’я”, науково-методичного супроводу системи безперервного професійного розвитку лікарів за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”, робочої програми підготовки докторів філософії за спеціалізацією “Внутрішні хвороби”.

У 1974-2017 рр. кафедра проводила підвищення кваліфікації у межах відповідного факультету для викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” та пов’язаних з нею курсів за вибором (“Актуальні питання ревматології”, “Актуальні питання гастроентерології”, “Актуальні питання пульмонології”, “Актуальні питання кардіології”, “Актуальні питання нефрології”, “Актуальні питання гематології та трансфузіології”, “Інструментальні методи функціональної діагностики”, “Методологія доказової медицини”, “Доказова медицина”).

Варто також відзначити дворічну співпрацю кафедри з Рочестерським університетом (США) щодо обміну досвідом викладання внутрішніх хвороб та уніфікації методів контролю знань студентів (доцент Н.І. Хомченкова).

 

 

kaf2-4_clip_image006

Доцент Н.І.Хомченкова у складі делегації представників вищих навчальних закладів України в Рочестері, США, 1999 р.

 

Навчальний процес повністю забезпечений відповідною літературою: професор А.С. Свінціцький є співавтором національних підручників “Внутрішня медицина” (українською (2008, 2009) і російською (2008, 2010) мовами), “Фармакотерапія” (2012), “Сімейна медицина” (українською (2013), російською (2015), англійською (2016) мовами), “Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики” (2014), а також низки навчально-методичних посібників і довідників: “Госпітальна терапія. Частина I (пульмонологія, кардіологія, ревматологія)” (1993), “Госпітальна терапія. Частина II (гастроентерологія, нефрологія, гематологія)” (1994), “Энциклопедия семейного врача” (1995), “Гастроентерологія” (1995), “Нефрологія” (1995), “Ревматологія” (1996), “Фармакотерапевтический справочник гастроэнтеролога” (2000), “Рецептурный справочник врача” (2003), “Внутрішні хвороби: навчальний посібник у 10 частинах” (2004), “Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення” (2004, 2007), “Ревматичні хвороби та синдроми” (2006), “Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания” (2007, 2013), “Діагностика та лікування захворювань системи крові” (2010), “Пороки серця в практиці сімейного лікаря” (2010), “Практикум з внутрішньої медицини” (2010), “Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба” (2011), “Жовчний рефлюкс у клінічній практиці” (2012), “Діагностика та лікування хвороб нирок” (2014), “Діагностика та лікування ревматичних захворювань” (2017),  української версії бази знань “eMPendium: внутрішні хвороби” (http://empendium.mp.pl/ua) тощо.