НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри сьогодні ведеться в рамках ініціативно-пошукової теми: “Розробка та впровадження науковообгрунтованих алгоритмів ранньої діагностики і диференційованого лікування коморбідної патології органів травлення, серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату з урахуванням впливу екзогенних чинників, психологічного стану і статево-вікового аспекту” (номер державної реєстрації: 0115U000911, термін виконання: 01.2015-12.2018).

За останні декілька десятиліть під керівництвом професора А.С. Свінціцького співробітниками клініки виконано науково-дослідні роботи прикладного значення, результати яких дали можливість підвищити ефективність лікування ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного тракту, зменшити частоту ускладнень фармакотерапії ревматичних захворювань у хворих з супутньою гастродуоденальною патологією, удосконалити діагностику та здійснювати диференційоване лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та патологічного гастроезофагеального рефлюксу, модифікувати морфологічний метод виявлення хелікобактерної інфекції, оптимізувати діагностику та терапію ерозій шлунка при захворюваннях жовчних шляхів, розробити ефективні стратегії ведення пацієнтів з різними варіантами функціональної диспепсії та синдрому подразненої кишки, покращити результати лікування осіб з артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною ішемією мозку, вивчити можливості застосування метаболічних препаратів у комплексній терапії артеріальної гіпертензії, розробити ефективний спосіб лікування та профілактики порушення обміну сечової кислоти в пацієнтів з ожирінням у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, патогенетично обгрунтувати систему відновного лікування та реабілітації хворих на остеоартрит тощо.

Варто відмітити, що ведуться спільні наукові дослідження з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, ДУ “Інститут серця МОЗ України” та ДУ “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”.

Активно долучається до наукової роботи й молодь: аспіранти, клінічні ординатори, магістранти кафедри. Так, вивчається надзвичайно велике коло актуальних питань:  вплив гіпоурикемічної терапії на структурно-функціональний стан міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіперурикемією після операції коронарного шунтування (М.З. Микичак), особливості виникнення, клінічного перебігу, діагностики та лікування хвороб системи кровообігу (артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушень серцевого ритму і провідності тощо) з урахуванням впливу різних екзо- та ендогенних чинників і коморбідних станів (І.А. Свінціцький), оптимізація діагностики та фармакологічної корекції метаболічних і кардіоваскулярних порушень та ренальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з артеріальною гіпертензією (А.І. Павлюк),  клініко-ендоскопічна характеристика, особливості психологічного статусу та якості життя пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (Н.О. Бондаренко), роль синдрому надмірного бактеріального росту в розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки (Ю.Ю. Мойсеєнко), клініко-морфологічна характеристика поєднаної патології: хронічного Нр-асоційованого гастриту з різними формами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (І.О. Бердник).

Отримані результати узагальнено в численних монографіях (“Внутрішньопорожнинна рН-метрія шлунково-кишкового тракту” (1998), “Кардиопротекторы” (2005), “Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова” (2009), “Остеоартроз: генезис, діагностика, лікування” (2009), “Псориатический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение)” (2009), “Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність і прийнятність для пацієнта” (2011), “Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження)” (2013), “Лікар світлої мудрості (до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука): біобібліографічний покажчик” (2013), “Експериментальна артеріальна гіпертензія: вплив лікарських засобів” (2014), “Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению” (2014) тощо), статтях, тезах, вони постійно висвітлюються на науково-практичних конференціях клініки, до участі в яких широко залучаються лікарі міста.

З 2013 р. колективом кафедри започатковано щорічне проведення наукових читань пам’яті професора А.П. Пелещука. Окрім того, співробітники клініки постійно беруть активну участь в роботі всеукраїнських і міжнародних конгресів терапевтів, гастроентерологів, ревматологів, кардіологів, нефрологів у багатьох країнах світу (Швейцарія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Польща, Чехія, Таїланд, Білорусь тощо).

 

kaf2-5_clip_image006

Професор А.С.Свінціцький виступає на VII Міжнародному конгресі лікарів польського походження (Краків, Республіка Польща)

 

naukova_1

Професор А.С. Свінціцький і професор А.Е. Макаревич (Білоруський державний медичний університет) під час ХХХ з’їзду Польського товариства пульмонологів (Катовіце, Польща)

naukova_2

Делегація кафедри на 23-ому Європейському гастроентерологічному тижні (Барселона, Іспанія)