НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Громадська та виховна робота

Співробітники кафедри виконують великий обсяг науково-організаційної, громадської та виховної роботи. А.С. Свінціцький є головою Українського товариства лікарів польського походження при Спілці поляків України, членом Президії Асоціації ревматологів України, Правління Українського товариства терапевтів, проблемної комісії МОЗ та НАМН України “Гастроентерологія”, консультативно-експертної групи з розробки розділу “Ревматологія. Лікарські засоби” Державного формуляру лікарських засобів, спеціалізованих вчених рад Д 26.616.01 з кардіології та ревматології при ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска” НАМН України” і Д 26.003.08 з внутрішніх хвороб, гастроентерології, кардіології та ревматології при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця тощо.

Протягом 2003-2006 рр. він був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства й брав участь в розробці низки законопроектів з питань медицини, організував поїздку делегації Верховної Ради України до Варшави для ознайомлення з досвідом роботи лікарського самоврядування в системі лікарських палат Республіки Польща.

kaf2-7_clip_image002

Прийом делегації Верховної Ради України в Сеймі Республіки Польща

А.С. Свінціцький зробив також великий внесок у реформування і підвищення ефективності післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, працюючи деканом з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів (2005-2008 рр.) і проректором з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти (2008-2013 рр.).