НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка:

Савченко Олександр Володимирович – к.мед.н, асистент кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

телефон  +38 067-742-33-23

Електронна адреса – nmu.vnmed4@gmail.com

 

Староста – Корольова Дар’я – 4 курс, 3 група, медичний факультет №3

Телефон – 0975292817

Електронна адреса – nmu.vnmed4@gmail.com

Засідання гуртка відбуваються на базі КМКЛ №12 м. Києва (вул. Підвисоцького, 4а), 10 поверх (відділення кардіології), кімн.1

 

Перелік гуртківців

 

ПІБ Курс Група Факультету
1. Корольова Дар’я 4 3 3 медичний
2. Винокурова Ганна 4 3 3 медичний
3. Meshar Mesalawala 4 6608 2 медичний (іноземні студенти)
4. ElomNnamdi 5 5630 2 медичний (іноземні студенти)
5. Самдов Фируз 5 5646 2 медичний (іноземні студенти, російськомовні)
6. Луценко Анна Олексіївна 5 1 1 медичний
7. Богдан  Віктор Володимирович 6 2 1 медичний

 

Основні напрямки наукових досліджень:

Жирнокислотний, амінокислотний спектр мембрани еритроцитів, тромбоцитів, сироватки крові та порушення гемореології та мікроциркуляції у хворих на ішемічну хворобу серця.

 

Наукові лабораторії на базі СНГ: біохімічний аналізатор, УЗ апарат фірми Алока 5000, тредміл  тест, велоергометрія, холтерівське моніторування ЕКГ, амбулаторне моніторування АТ, щільова лампа на базі кафедри внутрішньої медицини №4.

 

4 березня  2016 року на кафедрі внутрішньої медицини №4  пройшла  науково- практична конференція для лікарів 12 міської  лікарні з доповідями студентів-гуртківців: Байцер М.С., Запеки Ю.С. 3 медичний, 6 курс, 7 гр., Кречко Я. 3 медичний, 4 курс, 7 гр. Теми доповідей: анатомія та фізіологія мікроциркуляторного русла, основи мікрореології, сучасні методи дослідження мікроциркуляції. Із виступами студентів можна ознайомитися в інтернеті.

Студентки Запека Ю.С. та Байцер М.С. отримали сертифікат «перспективний науковий напрямок» за опубліковану статтю «Роль вуглекислого газу в організмі людини» від редакції журналу «Первый независимый научный вестник».

 

Список друкованих наукових робіт студентів:

  1. О.В. Савченко., Т.В. Завальска,. В.Г. Лизогуб., О.Г. Кужель., М.С. Байцер., Ю.С. Запека. Методи  дослідження  абдомінального  ожиріння. //Лікарська справа.- 2015.- №7-8.  С.69-75.Стаття.

 

2.Савченко О.В., Лизогуб В.Г.,Запека Ю.С., Байцер М.С. Застосування 6-хвилинного тесту з ходьбою в кардіології. //Первый  независимый  научный  вестник, – 2015.- №4.-  С.12-16. Стаття.

 

3.Савченко О.В., Лизогуб В.Г., Запека Ю.С.,Байцер М.С. Роль вуглекислого газу в організмі людини. //Первый  независимый  научный  вестник, -2015.-№4.- С.29-32. Стаття.

 

  1. Савченко О.В., Лизогуб В.Г., Запека Ю.С.,Байцер М.С. 6-хвилинний тест з ходьбою. //Лікарська справа. – 2016.- №1-2.  С.70-76. Стаття.

 

  1. РИСК ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ АСПИРИНА Шматко А.Н. ( 6 курс, педиатрический факультет) Научный руководитель: к.м.н., доцент Шараева М.Л. –Материалы ХV международная конференции студентов и молодых ученых 4-5 ноября 2015. – Витебск, с.221-223. Тези.

 

6.Aspirin and gastrointestinal bleeding abstract Annual Young Medical Scientists Conference 15-16.X.2015 – Ukrainian Scientific Medical Youth Journal №3 ( 90) 2015, p.17 1 OsaAmadasunOsarenoma ( Нигерия) Тези.

 

7.Lyzogub V.G, Zavalskaya T.V., Zhornichenko D.M., Bogdan V.V., Merkulova I.O., R. Bhattacharya. Influence of antianginal therapy and L-arginine on spectrum of non-essential aminoacids in blood serum of patients with unstable angina // The Pharma Jornal 2015; 4(6).- Р 41-44. Стаття.

 

  1. Богдан В.В., Завальська Т.В., Меркулова І.О. Жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран лімфоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця // Український науково-медичний молодіжний журнал Спеціальний випуск №6 (85). – Київ 2015. – с.115-116.24.Стаття.

 

  1. Лизогуб В.Г., Завальська Т.В., Брюзгіна Т.С., Богдан В. В.,Жорніченко Д.М. Прогнозування розвитку інфаркту міокарда у хворих на нестабільну стенокардію за змінами жирнокислотного спектра фосфоліпідів мембран лімфоцитів // Доповіді Національної академії наук України.- 2015.- № 4.-С. 151- 155Стаття.