НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник:

Пліскевич Діна Анатоліївна – к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

телефон  +38 050-381-04-25

Електронна адреса – pliskevychdina@gmail.com

Навчальна робота кафедри забезпечує: клінічне навчання студента з обов’язковою участю пацієнта шляхом поєднання фізичних, лабораторних та інструментальних методів обстеження; самостійну роботу студента біля ліжка хворого; формування естетичних та деонтологічних засад клінічної практики; впровадження нових методів діагностики та лікування в практичну медицину.

 

 

Посібник

План навчально-методичних засідань кафедри