НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №1

Підготовка до OSCE

Алгоритми практичних навичок

ОСКІ 2 – узагальнююча інструкція для студента