НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa травматології та ортопедії

Навчальна робота

Навчально-методична робота 2019-2020 н.р.

План методичних засідань кафедри травматології та ортопедії на 2020 н.р.

 

Кафедра травматології та ортопедії НМУ і мені О.О. Богомольця працює на 4-х клінічних базах, де виконується навчально-методична, наукова та лікувально-консультативна робота. Щорічно на кафедрі навчаються студенти медичних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця, магістри, клінічні ординатори, аспіранти.

 

Викладання дисципліни проводиться українською російською та англійською мовами. Для російськомовних та англомовних студентів видано відповідні посібники для практичних занять російською та англійською мовами, розроблено мультимедійний електронний курс лекцій.

 

З 2007 року, згідно наказу Ректора НМУ імені О.О. Богомольця створено інформаційний інтернет-сайт, що віддзеркалює всі види діяльності кафедри ( www .kaftravm .com .ua ).

 

Працює комп’ютерний клас де студенти, клінічні ординатори, аспіранти кафедри опрацьовують електронні джерела інформації, проходять тестування по окремих розділах травматології і ортопедії. Також тут контролюється базовий рівень знань перед проведенням підсумкового модульного контролю у студентів та атестацією у клінічних ординаторів та аспірантів. З цією метою співробітниками кафедри розроблено відповідні тестові бази.

 

З 1999 року кафедрою постійно видається науковий фаховий журнал „Літопис травматології та ортопеді”, акредитований Вищою атестаційною комісією України. Постійно видаються підручники, посібники, практичні рекомендації та монографії.