НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Студентський науковий гурток

01

Відповідальний за СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК – К.м.н., доцент Романенко Ганна Олександрівна , 4561011 р.т., 0503127031 м.т

RomanenkoAAAA@bigmir.net

Староста СНГ – Павлушенко Марія Вікторівна, студентка 6 курсу Медичний факультет№3, 8група. м.т 0973162752, marija.pawlushenko@gmail.com, www.facebook.com/groups/1849487491978260/

Студентський науковий гурток кафедри був заснований в середині 20-х років минулого століття. Він послужив базою професійного зростання для багатьох висококваліфікованих лікарів та видатних вчених, зокрема академіка НАН та НАМН України, РАМН Д.Ф. Чеботарьова, член-кореспондентів НАМН України О.В. Епштейна та І.М. Дикан, д. м. н. професорів В.І. Мілько, Д.С. Мечева, А.П. Лазаря, Р.П. Матюшка, В.М.Славнова, Д.Д. Іванова, д. м. н. О.В. Кириченко, Ю.Л. Ставицького, Н.О. Тишко. Науковими керівниками гуртка у свій час були О.Я.Богаєвський, М.Ф. Заркевич, В.І. Мілько, М.М. Кондрацький, Морозова Н.Л. і протягом останніх 5 років -Романенко Г.О.

Метою гуртка є виявлення обдарованих студентів, залучення їх до клінічної та дослідницької роботи, що виконується на кафедрі, а також підготовка науково-педагогічного резерву.

Останнім часом, у зв’язку з впровадженням в радіологію сучасних технологій серед студентів збільшується інтерес до променевої діагностики та променевої терапії, збільшується кількість членів наукового гуртка кафедри. Зараз у гуртку займаються як студенти, які твердо вирішили пов’язати свою професійну діяльність з радіологією, так і студенти, що перебувають у пошуку свого місця в багатогранному світі медицини. Кафедра надає можливість гуртківцям брати участь у променевих дослідженнях хворих на клінічних базах, удосконалювати свої знання та практичні навички, а також займатись підготовкою наукових робіт під керівництвом досвідчених викладачів.

Кожне засідання гуртка побудовано таким чином, що всі учасники мають можливість глибоко вивчити тему заняття. З цією метою передбачені вступні міні-лекції наукового керівника гуртка або викладача кафедри, присвячені актуальним питанням тематики засідання. Одним з найбільш перспективних напрямків діяльності студентського наукового гуртка кафедри є практична складова кожного заняття. Студенти вивчають найбільш показові, або, навпаки, складні з клінічної точки зору діагностичні зображення, що дозволяє розширити і поглибити їх знання як майбутніх фахівців. Також гурток надає можливості для реалізації творчих здібностей кожного студента. Гуртківці готують реферативні огляди вітчизняних і іноземних джерел з актуальних питань променевої діагностики та терапії, які представляють у вигляді доповідей з мультимедійним супроводом. Невід’ємною частиною заняття є обговорення цікавих клініко-діагностичних випадків і спостережень, у ході якого викладачі діляться з вихованцями безцінним досвідом.

Студенти гуртка беруть активну участь у конференціях , наукових з’їздах і конгресах з променевої діагностики та променевої терапії . Результати наукових досліджень гуртківців щорічно представляються на студентських конференціях НМУ ім. О.О. Богомольця, міжнародних міжвузівських конгресах та Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та були відзначені призовими місцями та дипломами. Найбільш активні гуртківці є членами СНТ імені О.А. Киселя та мають публікації у фахових виданнях ВАК України .

Основні напрямки наукової роботи: Актуальні питання сучасної променевої діагностики: УЗД, КТ, МРТ, променевої терапії (застосування лінійних прискорювачів, поглиблене вивчення методик зовнішнього та внутрішнього опромінення).

Клінічні бази кафедри, на яких функціонує гурток :

  • Морфологічний корпус, кафедра радіології та радіаційної медицини;
  • Міська клінічна лікарня №14, відділення радіонуклідної   діагностики   ( 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34).

План засідань СНГ кафедри у 2019/2020 н.р.

Тема засідання Орієнтовні дати проведення Відповідальні за проведення/
1.

 

Сучасні методи діагностики захворювань дихальної системи 18.09.19 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

2. Спільне засідання з СНГ кафедри анатомії. Променева анатомія кісткової системи , особливості ранньої діагностики захворювань опорно-рухового апарату 30.10.19 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

3. Основні методи діагностики захворювань серцево-судинної системи 27.11.19 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

4. Спільне засідання з СНГ каф ендокринології. Клініка, діагностика та лікування захворювань щитоподібної залози. 12.12.19 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

5. Сучасні методи в ядерній медицині. ПЕТ 29.10.20 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

6. Особливості застосування сучасних методів візуалізації при захворюваннях ЦНС. Діагностика посттравматичних ушкоджень 26.02.19 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

7. Променева діагностика захворювань репродуктивної системи жінки. Сучасні підходи до лікування раку молочної залози 25.03.20 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

8. Методи і принципи променевої діагностики сечовидільної системи 27.05.20 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

9. Квест. 4.06.20 Романенко Г.О.

Павлушенко М.В.

 

На кафедрі заплановані теми досліджень із студентами-співвиконавцями у 2019/2020 н.р. під керівництвом к.м.н., доц. Романенко Г.О.

  1. «Радіонуклідна діагностика функції нирок при вроджених вадах розвитку», Корнієнко Д (6 курс, 13 група, ІІ м.ф.)
  2. «Застосування остеосцинтиграфії в діагностиці метастатичного ураження кісток при злоякісних новоутвореннях молочної залози» Павлушенко М. (6 курс, 8група, ІІІ м.ф.).

РеРезультати роботи заплановано представити на Annual Young Medical Scientist  Conference 2019 і 8-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні», Київ, 28-30 березня 2020р.

 

Останнім часом засідання гуртка проходить у форматі сумісних засідань з гуртками хірургії, травматології, ендокринології, топографічної анатомії, біохімії та інш.

 

Спільне засідання СНГ кафедри Анатомії людини, СНГ кафедри Радіології та радіаційної медицини та СНГ кафедри Травматології у санітарно-гігієнічному корпусі, аудиторія № 2. Тема засідання була актуальною і важливою: «Дисплазія кульшового суглоба».

 

Практична частина, обробка остеосцинтиграфії на гамма-камері ОФЕКТ-1 фірми “ АМКРІС-ЕЙЧ Лімитед” (Українсько-Американське підприємство).  з студентами-гуртківцями.

 

Засідання з студентами-гуртківцями у форматі вирішення клінічних завдань.

 

Проводяться і нестандартні засідання гуртка. Знайомство з відділеннями. КМКЛ № 14, відділення радіонуклідної діагностики

 

Останне в 2019 році сумісне засідання СНГ.

 

Шановні студенти! Гурток створений виключно для вашого наукового розвитку, на засіданнях панує дух колегіальності і дружніх співвідношень. Ми чекаємо на Вас!