НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Співробітники


ТКАЧЕНКО Михайло Миколайович
завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини, доктор медичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 2003), лауреат золотої Європейської медалі Б. Паскаля. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у ДУ “Національний Науковий центр радіаційної медицини НАМН України”.
Член проблемної комісії “Проблеми радіаційної медицини” НАМН України та Міністерства охорони здоров’я України.
Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України. Член центральної атестаційної комісії з радіології МОЗ України.
Член Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця, заступник голови Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, член ЦМК з хірургічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, член редакційної ради “Фізіологічного журналу” НАН України, член редакційних колегій “Українського радіологічного журналу” НАМН і МОЗ України, журналу «Променева діагностика, променева терапія», «Радіологічного вісника», член Європейського товариства медичної онкології ( ESMO ), член Виконкому Асоціації радіологів України.


ТОПЧІЙ Тетяна Володимирівна
доктор медичних наук, професор. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.


ТАНАСІЧУК-ГАЖИЄВА Наталія Володимирівна

доктор медичних наук, професор. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Має сертифікат ДонНМУ на право викладання англійською мовою.


КОНДРАЦЬКИЙ Микола Миколайович
кандидат медичних наук, доцент, лауреат двох перших премій: Асоціації радіологів України, Республіканського науково-технічного товариства радіоелектроніки і зв’язку імені О.С. Попова. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Керівник підготовки інтернів, відповідальний за наукову роботу кафедри.


МИРОНОВА Олена Валеріївна
кандидат медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Відповідальна за навчально-методичну роботу з радіології (променева діагностика і променева терапія), заступник декана з наукової та виховної роботи медичного факультету № 1


МОРОЗОВА Наталія Львівна
кандидат медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Відзначена Почесною грамотою МОЗ України.
Відповідальна за навчально-методичну роботу з радіології (променева діагностика і променева терапія) Керівник інтернатури і клінічної ординатури. Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України .


ПОПЕРЕКА Галина Михайлівна
кандидат медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Відповідальна за навчально-методичну роботу з радіаційної медицини, виховну роботу на старших курсах, секретар методичних нарад на курсі «радіаційна медицина»..

romanenko
РОМАНЕНКО Ганна Олександрівна
кандидат медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.

Відповідальна за лікувально-діагностичну роботу та навчання курсантів факультету удосконалення викладачів. Член комісії по атестації інтернів. Керівник студентського наукового гуртка. Профорг кафедри, член КТК.

 


ЛЮБАРЕЦЬ Тетяна Федорівна
доктор медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.


БІЛИЙ Давид Олександрович
доктор медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.


МІСТРЮКОВ Вадим Михайлович
асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Має сертифікат НМУ на право викладання англійською мовою.
Відповідальний за англомовну форму навчання студентів, веб-сторінку кафедри, цивільну оборону та техніку безпеки.


ГОРОТЬ Ірина Василівна

кандидат медичних наук, асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – друга.

Секретар кафедри.Секретар комісії по атестації інтернів.


БАЗИКА Костянтин Димитрович
кандидат медичних наук, асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – перша.

 


КОРОЛЬ Павло Олександрович
кандидат медичних наук, асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Зав. відділенням радіонуклідної діагностики Київської міської клінічної лікарні № 12

 


БУТРІМ Олександр Іванович
кандидат медичних наук , асистент. Зав. відділенням променевої терапії Головн ого військово-медичн ого клінічн ого ордена Червоної Зірки центр а «ГВКГ» , полковник м/с .


ГЕРАСИМЕНКО Любов Федосіївна
асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Зав. рентгенологічним відділенням Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.


МАТВІЙЧУК Володимир Петрович
Асистент по роботі з інтернами. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Зав. відділенням УЗД КЗ «КООД»


МАКАРЕНКО Анатолій Вікторович
асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Завідувач відділення радіонуклідної діагностики КМКЛ № 14.

МАЗУР Анастасія Геннадіївна
кандидат медичних наук, асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – перша.
Має сертифікат НМУ на право викладання англійською мовою. Секретар методичних нарад на курсі «радіологя».
cherkasova

ЧЕРКАСОВА Любов Анатоліївна

асистент. Лікарська кваліфікаційна категорія – друга.


ЩЕДРОВА Людмила
Василівна
старший лаборант.