НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Наукова робота

Головний напрямок наукових досліджень кафедри – розробка та впровадження  нових методів  радіологічної діагностики захворювань нирок, серцево-судинної і гепатобіліарної  систем, системи травлення, а також вивчення впливу низьких  доз опромінення на організм людини і тварин.
На кафедрі виконувались науково-дослідні роботи:
2006-2007 рр. Грант Державного фонду фундаментальних досліджень України ”Ендотелійзалежні механізми порушень судинного тонусу в процесі старіння і за умов дії радіаційного фактору та пошуки шляхів їх корекції”.
2004-2006 рр. “Місце реносцинтиграфічних досліджень у виявленні та визначенні ступеня міхурово-сечовивідного рефлюксу у дітей”.
2007-2008 рр. “Перфузійна сцинтиграфія міокарда у хворих на хронічний обструктивний бронхіт з легенево-серцевою недостатністю ”
2008-2010 рр. “Комплексна радіонуклідна оцінка морфофункціонального стану нирок та сечовидільних шляхів при міхурово-сечовидільному рефлюксі у дітей ”
2011-2013 рр. “Радіоімунологічні методи в діагностиці та прогнозуванні гемобластозів”
2011-2013 рр. “Ультраструктура серцево-судинної  системи  за  умов  дії низьких  доз радіації ”
За матеріалами проведених у 2006 – 2010 роках досліджень надруковано 227 статтей, отримано 18 патентів на винаходи.

За останні 5 років зроблено 99 доповідей на форумах різного рівня. В т.ч. завідувачем кафедри 31.

Підготовлені кандидати та доктори наук:
Докторська дисертація – 1 (2007 р.)  
Кандидатські дисертації – 2 (2007 та 2008 рр.)
Проведена апробація докторської дисертації-1 (2011 р.)