НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Лікувально-консультативна робота

На клінічних базах кафедри проводяться рентгенологічні (Рентгенологічне відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та Центральний госпіталь МВС України), компютерно-томографічні (Головний військово-медичнй клінічний ордена червоної зірки центр «ГВКГ» та Дорожня клінічна лікарня№2 ст.Київ) та радіонуклідні (Відділення радіонуклідної діагностики КМКЛ №14 та Головний військово-медичнй клінічний ордена червоної зірки центр «ГВКГ») методи дослідження.

Проводяться сцинтиграфичні дослідження сечовивідної системи, гепатобіліарної системи та скелету. Також проводяться радіоімунологічні дослідження in-vitro.

Співробітниками кафедри проводяться дослідження щодо комплексного підходу в діагностиці та прогнозуванні хронічного лімфолейкозу (ХЛЛ), за допомогою радіоіммунологічного дослідження пухлинних маркерів бета-2 мікроглобуліну та тимідинкінази в сироватці крові хворих на ХЛЛ. Визначаються найбільш оптимальні критерії активності лейкозного процесу, строків настання рецидиву та прогнозування перебігу хвороби. Другою науково-дослідною темою є електронномікроскопічний аналіз ультраструктури передсердних кардіоміоцитів мишей радіочутливої лінії BALB / c після хронічного γ -опромінення. Також розробляється комплексний підхід до радіонуклідної діагностики функціонального стану гепатобіліарної системи дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит.

За 2013 рік було виконано 5419 радіонуклідних досліджень, з них 631 in-vitro.

В рентгенологічних відділеннях було проведено 19119 загальних, 296 скопічних та 2978 спеціальних методів досліджень. У відділенні радіоіндукованої профпатології, ендокринології ДУ „НЦРМ” НАМН України співробітниками кафедри було проведено більше 300 консультацій за рік.

С початку 2014 року викладачі кафедри залучались до позачергових чергувань та консультацій (Головний військово-медичнй клінічний ордена червоної зірки центр «ГВКГ»).

На базі ДУ „НЦРМ” НАМН України співробітники кафедри приймали участь у навчаннях ГО щодо «Можливого ядерного ураження», шляхів медичного евакуювання «уражених» і наступного лікування.

Всі викладачі кафедри мають вищі та перші лікарські кваліфікаційні категорії.

 

ОТРИМАНІ ПАТЕНТИ

п/п

Назва патенту

Автори

Бібліографічний опис

1

Патент на корисну модель № 40104 2009 р.

Сушко В.О., Швайко Л.І., Базика К.Д., Соловей Л.М., Ряжська А.С.

«Спосіб формування груп ризику онкопульмонологічних захворювань пори інгаляційному надходженні радіонуклідів».

2

Патент на корисну модель №31409 2009 р.

 

Білий Д.О.

«Спосіб кількісної оцінки радіаційного ураження».

3.

Патент на корисну модель № U2010 01788, від 19.02.2010.

51405 UA , МПК 8 A 61 N 2 /08 /

В.Е. Орел, І.Б.Щепотін,

Ю.Г. Мельник, І.І.Дзятковська, Ніколов М.О., А.В.Романов,

Д.М.Дзятковська

Спосіб терапії злоякісних пухлин. Бюл. № 13, 12.07.2010.