НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Інформація для студентів

 

Шановні студенти 3-го та 5-го курсів!

З початком дистанційного навчання на Кафедрі радіології та радіаційної  медицини (дисципліни: «Радіологія» та «Радіаційна медицина») всі старости груп забов’язані зв’язатися зі своїми викладачами для отримання завдань з поточної теми. Відповіді на завдання старости груп надсилають викладачу одним файлом. Викладачі перевіряють і виставляють оцінки в журналі с поміткою «дистанційне навчання».

Уважаемые студенты 3-го и 5-го курсов!

С началом дистанционного обучения на Кафедре радиологии и радиационной медицины (дисциплины: «Радиология» и «Радиационная медицина»), все старості групп обязаны связаться со своими преподавателями для получения заданий по текущей теме. Ответы на задания староста группы отправляет преподавателю одним файлом. Преподаватели проверяют ответы и выставляют отметки в журнале с пометкой «Дистанционное обучение».

 

Графік чергувань викладачів з метою консультування самостійного вивчення студентами навчальної дисципліни

 

Лекція: ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОМЕНЕВА СЕМІОТИКА  ЗАХВОРЮВАНЬ В СТОМАТОЛОГІЇ

 

 

 

Весняно-літній семестр 2019/2020 н.р.

Радіаційна медицина 5 курс

Радіологія 3 курс

 

Осінній семестр 2019/2020 н.р. на курсі “Радіологія” – 3-й курс

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

Графік проведення консультацій викладачами

Кал.-тем. план лекций для иностр. рус.

Кал.-тем. план лекцій для мед-псих. факультету

Кал.-тем. план лекцій для мед-факультетів

Календарний план-графік відкритих лекцій та взаємовідвідувань

Клінічні бази і викладачі, які викладають на цих базах

Питання до ПМК

Розклад з викладачами на осінній семестр 2018-2019

Теми для практ. занять мед-психологічного факультету

Теми для практ. занять медфакультетів

THEMATIC PLAN OF LECTURE

Theme syllabus of the lectures on the Radiology2019-2020

 

Осінній семестр 2019/2020 н.р. на курсі “Радіаційна медицина” – 5-й курс

питан ПМК