НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра психіатрії та наркології

НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 1. I. На додипломному етапі освіти кафедра викладає українською, російською та англійською мовами наступні дисципліни:
 • психіатрія та наркологія для студентів IV курсу медичних факультетів та ФПЛЗСУ тривалістю 105 академічних годин (3,5 кредити),
 • психіатрія та наркологія для студентів IV курсу стоматологічного факультету тривалістю 45 академічних годин (1,5 кредити),
 • психіатрія та наркологія для студентів V курсу медико-психологічного факультету тривалістю 270 академічних годин (9 кредитів),
 • «невідкладні стани та особливості соціально-психологічної реабілітації при різних формах психічних захворювань» для студентів VІ курсу медико-психологічного факультету тривалістю 135 академічних годин (4,5 кредити),
 • медична психологія для студентів стоматологічного факультету тривалістю 30 академічних годин (1 кредит).

Кафедра є випускною для студентів VІ курсу медико-психологічного        факультету та проводить Державний випускний іспит з предмету «Психіатрія та наркологія».

 1. II. Післядипломна підготовка спеціалістів-психіатрів здійснюється шляхом навчання магістрів, аспірантів, лікарів-інтернів і клінічних ординаторів.

III. Підвищення кваліфікації викладачів психіатрії та наркології проводиться на факультеті підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця окремо з професорсько-викладацьким складом вищих медичних навчальних закладів України I-II та III-IV рівнів акредитації.

 1. IV. Навчально-методична робота включає:
 • підготовку методичних матеріалів для лекцій і практичних занять з психіатрії та наркології для викладачів та студентів ІV курсів медичних та стоматологічного факультетів, V і VІ курсів медико-психологічного факультету;
 • створення пакету дидактичних матеріалів для проведення практичних занять для тих же груп студентів;
 • створення пакетів методичних матеріалів для здійснення контрольних заходів (ПМК та заліків).