НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра психіатрії та наркології

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА ТА ДОПОМОГА ОРГАНАМ, УСТАНОВАМ І ЗАКЛАДАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

З 1920 року постійною клінічною базою кафедри є Київська міська             клінічна           психоневрологічна      лікарня №1 (зараз – ТМО «Психіатрія» в м. Київ). Основними завданнями 1, 2, 4, 19 (Міській центр “Епілепсія” імені Л.Е. Музичук), 27 (Міський центр  психотерапії та медичної психології), що прикріплені до кафедри як базові, та інших клінічних відділень ТМО є рання діагностика та диференціальна діагностика психічних розладів психотичного і непсихотичного рівня, адекватна комплексна психофармакотерапія, застосування інших методів біологічної терапії, а також психотерапії та психологічної корекції, розробка реабілітаційних рекомендацій, розв’язання питань медико-соціальної, судово-психіатричної та лікарсько-військової експертиз.

Викладачі кафедри приймають активну участь в підготовці та проведенні профільних вітчизняних науково-практичних конференцій, з’їздів, конгресів із міжнародною участю, щороку організовують декілька клінічних конференцій для працівників базової лікарні та інших психіатричних установ Києва і багатьох місць України, на яких розглядають складні щодо диференційної діагностики та терапії клінічні випадки, здійснюється ознайомлення слухачів із останніми світовими досягненнями в галузі медичних технологій. На кафедрі розробляються клінічні настанови,  державні стандарти медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги, методичні рекомендації, інформаційні листи, які широко впроваджуються в установах практичної охорони здоров’я. Співробітники кафедри допомагають органам охорони здоров’я у підготовці  лікарняних кадрів вищої кваліфікації з числа спеціалістів, які працюють в лікувально-профілактичних установах, шляхом виконання ними дисертаційних та інших наукових досліджень, написання наукових  і науково-популярних публікацій та доповідей і виступів у засобах масової інформації.

Професор О.К. Напрєєнко є членом Комісії МОЗ України з професійної атестації лікарів-психіатрів, наркологів, психотерапевтів, медичних психологів, судових медиків і фізіотерапевтів; Мультидисциплінарної робочої групи МОЗ з опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги; Постійної групи МОЗ з питань супроводу державної закупівлі лікарських засобів.