НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Видавнича діяльність


Кафедрою видано посібник «Серцева недостатність у дітей»


Протягом останніх років викладачі кафедри були співавторами двох типових програм з дитячих хвороб та дитячої нефрології, чотирьох – з виробничої практики для студентів 2-5 курсів медико-психологічного факультету, робочого навчального плану та робочих навчальних програм перепідготовки медичних психологів на лікарів загальної практики.