НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Наукова робота

Кафедра педіатрії № 5 продовжує наукові напрямки попередніх років – дитяча гастроентерологія, кардіологія та неонатологія. Наукові інтереси колективу кафедри охоплюють широке коло проблем.

 

Основний напрямок наукової роботи співробітників кафедри це дитяча гастроентерологія: вивчення клінічного значення оцінки стану шлункової секреції та факторів шлункової агресії в поєднанні з механізмами захисту слизової оболонки, а також стану холатоутворюючої функції печінки у дітей. Автори довели, що антисекреторні препарати, крім своєї прямої антисекреторної дії, забезпечують також гастропротективний ефект; обґрунтували переваги блока торів Н2-рецепторів гістаміну в програмах реабілітації дітей з хронічним гастродуоденітом та виразковою хворобою 12-палої кишки в порівнянні з іншими антисекреторними препаратами та довів ефективність їх коротких курсів з урахуванням стану холатоутворюючої функції печінки.

 

Публікації з методичної роботи присвячені підготовці лікарів-педіатрів в інтернатурі, питанням підготовки лікарів-педіатрів – випускників медичного факультету, викладанню педіатрії студентам медико-профілактичного факультету та викладанню педіатрії на наскрізній кафедрі педіатрії медичного факультету.

 

Оскільки кафедра забезпечує роботу на медико-психологічному факультеті, то співробітники кафедри проводять дослідження по наданню психологічної допомоги дітям при психосоматичній патології. В 2005 р. завершено планову науково-дослідну роботу “Психологічні порушення при хронічних гастродуоденальних захворюваннях у дітей та їх корекція”. Комплексне лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Нр-інфекцією, у дітей: психосоматичний підхід (2007-2010рр.). Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з Нр-інфекцією (2010-2013 рр.).

 

В 2000-2005 рр. співробітники кафедри провели дослідження, які склали основу кандидатської дисертації І.Б. Коссак. При ХГД виявлено порушення обміну заліза як на стадії латентного дефіциту заліза, так і ЗДА у Нр-інфікованих дітей.

 

В 2005-2009 рр. співробітниками кафедри проведено дослідження, які склали основу кандидатської дисертації В.І.Баб’яка «Патогенетичне обґрунтування лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пилорі інфекцією, у дітей з урахуванням порушень обміну заліза та гастропротективного потенціалу слизової оболонки». Запропоновано застосовувати в педіатричній практиці HpSA тест для діагностики інфікування Нр як неінвазивний (для виявлення антигенів Hp у випорожненнях). Розроблено методику послідовної ерадикаційної терапії із застосуванням ампіциліну, кларитроміцину та індивідуалізовано підібраного антисекреторного препарату, що дозволило підвищити ефективність терапії хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Hp інфекцією, оскільки позитивно впливають не тільки на ліквідацію запального процесу слизової оболонки шлунка та дуоденум, але також нормалізують рівень гастрину, знижують частоту ранніх рецидивів.

 

В 2010 році співробітники кафедри виконали науково-дослідну роботу на тему: «Удосконалення діагностики та лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Нр-інфекцією, у дітей, з урахуванням гастропротективного потенціалу слизової оболонки шлунка». Мета цього дослідження – удосконалити діагностику та лікування хронічного гастродуоденіту у дітей, з урахуванням гастропротективного потенціалу шлунка.

 

В 2013 році завершено науково-дослідну роботу на тему: «Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Hp інфекцією у дітей на основі розробки послідовної ерадикаційної терапії з використанням де-нолу». Розроблено та апробовано методику послідовної антигелікобактерної терапії з використанням «де-нолу» у дітей з хронічним гастродуоденітом.