НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Громадська та виховна робота

 

Співробітниками кафедри ведеться активна громадська та виховна робота.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всіх виховних заходах університетського, факультетського рівнів, інших вузів. На кафедрі проводиться щорічні олімпіади фахового, етико-деонтологічного та психологічного спрямування, науково-практичні конференції та семінари валеологічного і професійно-психологічного напрямку.

На лекціях та практичних заняттях співробітниками кафедри систематично проводиться етико-деонтологічне виховання студентів, стосунки в системі «мати-студент»; «дитина-студент»; «середній медперсонал-студент»; наголошується на зв’язок теми заняття з майбутньою фаховою діяльністю, деталізується пріоритет вітчизняних вчених-педіатрів та Київської наукової педіатричної школи.

При обговоренні самостійної роботи дискутуються питання моральних якостей, норм поведінки, юридичної відповідальності, наявності шкідливих звичок як причин виникнення та чинників ризику розвитку патології у дітей, підлітків та студентів. Звертається увага на важливість ведення здорового способу життя.

На кафедрі значна увага приділяється підвищенню мотивації студентів до навчання. Для цього значна увага приділяється питанням становлення української педіатричної школи, розвитку провідних кафедр дитячих хвороб та внеску видатних вчених-педіатрів у світові науку

На базі кафедри працює студентський науковий гурток; практикуються виступи на конференціях молодих вчених.

Професор кафедри В.Д. Лукашук є членом Спеціалізованої вченої ради та апробаційної ради при Національному медичному університеті, також є членом Спеціалізованої вченої ради при Інституті спеціальної педагогіки АПН України.

Викладачі кафедри, зокрема професор Лукашук В.Д.,неодноразово виступали у засобах масової інформації (Радіо ЕРА, Радіо Київ, Українське радіо, Львівське радіо; Інтер, канал 1+1, ICTV) з питань педіатрії, санології,

профілактики в педіатрії.