НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії № 1

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД

 

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти, в тому числі і студенти з англомовною формою навчання.

Навчання студентів на кафедрі починається з 4-го семестру (весняний семестр 2-го курсу). На 2 курсі студенти вивчають «Догляд за хворими педіатричного профілю», на 3 курсі- «Пропедевтику педіатрії» та «Сестринську практику», починаючи з 4-го курсу «Педіатрію». Для студентів, які бажають поглибити свої знання, викладається елективний курс «Актуальні питання дитячої гепатології» для студентів за спеціальністю «Лікувальна справа (Медицина)» та «Педіатрія».

Після закінчення 6-го курсу студенти складають практично-орієнтований іспит, до складу якого, окрім педіатрії входять дитячі інфекційні хвороби і туберкульозні захворювання у дітей, знаннями з яких студенти оволодівають на відповідних кафедрах. Заняття проводять досвідчені викладачі-фахівці  з усіх галузей педіатрії, особлива увага приділяється виконанню практичних навичок та роботі у ліжка хворого.

Професори кафедри здійснюють керівництво клінічними ординаторами та аспірантами, в тому числі іноземними.

Викладачі кафедри щорічно оновлюють методичні рекомендації для студентів усіх курсів, беруть участь у засіданнях Циклової методичної комісії (професор кафедри Починок Т.В- голова ЦМК з педіатричних дисциплін), розробляють тестові завдання, у т.ч. Крок-2. Навчально-методичні засідання кафедри проводяться двічі на місяць.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри – доцент Левадна Л.О.