НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії № 1

Наукова робота

В Центрі дитячої гепатології  виконується науково-дослідна робота  присвячена дослідженню впливу забезпеченості вітаміном D на прогресування хронічних гепатитів у дітей.

НДР:  Дослідження ролі вітамін – D залежних механізмів розвитку адаптаційних можливостей організму в критичні періоди дитинства та патогенезі хронічної соматичної патології у дітей

Центр дитячої гепатології є клінічною базою по проведенню міжнародних  клінічних досліджень. В 2017 році у відділенні проводяться 2 міжнародних клінічних дослідження:

  • «Рандомізоване відкрите дослідження ІІІ В фази по зрівнянню пегильованого інтерферону альфа-2А в комбінації з ламівудином (ентекавіром) з відсутністю лікування в контрольній групі пацієнтів у дітей з HBeAg позитивним хронічним гепатитом В в імунотолерантній фазі»
  • “Відкрите дослідження IIIb фази монотерапії пегільованого інтерферону альфа-2а (PEG-IFN, Ro 25-8310) в паралельних групах у порівнянні з контрольною групою, яка не отримує лікування, у дітей з HBeAg-позитивним хронічним гепатитом B в імуноактивній фазі».

В 2017 році проведено дослідження ефективності застосування препарату «Гастролакт» для корекції диспептичних розладів у хворих з хронічними дифузними захворюваннями печінки.

 

Науково-дослідницьку роботу виконують всі співробітники кафедри. Окрім простійного виконання планової науково-дослідницької роботи, постійно проводяться пошукові наукові дослідження, виконуються докторські і кандидатські дисертації. З 2011 по 2016 роки захищено 11 дисертацій, з них дві докторські.

 

Тематика наукових досліджень стосується: вивчення механізмів трансформації спадкової схильності в найбільш поширені захворювання алергічного та ендокринного характеру; вивчення клініко-лабораторних особливостей дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини і розробки заходів для реабілітації даних категорій дітей

Окрім того, в останні 5 років вивчаються причини, патогенетичні механізми розвитку хронічної гастродуоденальної патології та шляхи підвищення ефективності лікування даної патології у дітей.

 

Кафедрою щорічно проводиться 2 науково-практичні конференції на актуальні теми педіатрії для лікарів-педіатрів Медичної Служби Залізниці. Окрім доповідей, що читають професори і доценти кафедри, на конференції запрошуються лектори – відомі вчені інфекціоністи, фтизіатри та інші.

 

Щорічно співробітниками кафедри проводиться 6-8 семінарів для лікарів поліклінік, що є базами кафедри. Тематика семінарів присвячена актуальним питанням педіатрії, зокрема вигодовуванню дітей, профілактичним щепленням, вегетативним дисфункціям, анемічним станам, бронхолегеневій, гастродуоденальній патології та ін.